Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Ett 90-tal medarbetare och chefer deltog i den gemensamma konferensen mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg. Foto: Julia Sjöberg.
Full fart på Trygg i-arbetet i Göteborg

23 november, 2016

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Trygg i-arbetet i Göteborg har gått framåt det senaste året. Nu tas nästa steg i samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen, där nyckelordet är prioritering. Vid den årliga gemensamma konferensen mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg stod det klart att…


Tobak
Nytt stödmaterial för rökfri arbetstid

20 november, 2016

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Tobak

  Nu kan du som chef i Göteborgs Stad få hjälp med att bedriva ett aktivt hälsoarbete i din verksamhet. Vecka 47 presenteras ett nytt stödmaterial kring policyn om rökfri arbetstid. I stödmaterialet ingår informationsfolder om rökfri arbetstid, stödmaterial med…


Läs Göteborgs Stads handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism

16 november, 2016

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är antagen av kommunfullmäktige. I planen har stor vikt lagts vid att säkerställa att det förebyggande arbetet integreras med befintligt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete…


Basutbildning i brottsförebyggande arbete

26 oktober, 2016

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Med start 2017 kommer Brottsförebyggande rådet att genomföra en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Basutbildningen riktar sig till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brottsförebyggare. Du arbetar exempelvis inom kommunen, polisen eller annan verksamhet…


Nyckeln till en frisk generation – Hur får vi världens friskaste barn?

24 oktober, 2016

Stöd till social ekonomi

En Frisk Generation, i samarbete med Karolinska Institutet och GEN-PEP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium; Nyckeln till en frisk generation. Seminariet kommer lyfta diskussionen om de växande hälsoklyftorna och allvaret med att sätta in förebyggande insatser för barn och unga som…


Gemensamt nyhetsarkiv