Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Utlysning – statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

23 mars, 2017

Stöd till social ekonomi

Vem kan söka bidrag? I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag. Sökande bör ha en demokratisk organisation med…


Information till organisationer inom det sociala området

23 mars, 2017

Stöd till social ekonomi

Ansökningsperiod för organisationer inom det sociala området närmar sig. I den nedladdningsbara pdf:filen till höger på sidan kan ni läsa om… · Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018· Ekonomisk redovisning· Vi vill ha kontakt!· Har ni flyttat?· Utbildningar


Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

22 mars, 2017

Brottsförebyggande arbete

I skrivelsen Tillsammans mot brott presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet ska också bidra till att stimulera och entusiasmera fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande…


Nu kommer årsboken Säkerhetspolisen 2016

16 mars, 2017

Våldsbejakande extremism

Flera terroristdåd i Europa, en hårdnad politisk debatt och ett spänt säkerhetsläge i vår del av världen har präglat 2016 utifrån Säkerhetspolisens perspektiv. — Vi har aldrig tidigare haft en större och mer komplicerad uppgift. Det är avgörande att vi…


Så arbetar Göteborgs Stad med återvändare

13 mars, 2017

Våldsbejakande extremism

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar med personer som återvänt till Sverige efter att ha anslutit sig till våldsbejakande grupperingar, så kallade återvändare. Du hittar också vanliga frågor och svar. Idag finns lagstiftning som kriminaliserar terrorresor. När…


Gemensamt nyhetsarkiv