Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Illustration: Hilding Sandgren.
Webbutbildning: Hiv handlar om oss

27 september, 2016

Hivprevention

Sexuell hälsa

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud och tar cirka 15 minuter att göra. I utbildningen får du baskunskaper om hiv. Du…


Nytt engångsbidrag för ett jämlikare Göteborg

27 september, 2016

Stöd till social ekonomi

Social resursförvaltning utlyser ett engångsbidrag som syftar till att bidra till ett jämlikare Göteborg. Totalt omfattar bidraget närmare 3,5 miljoner kronor.  I ett jämlikt Göteborg har alla göteborgare likvärdiga livsvillkor. Så är det inte idag. Var du växer upp och bor…


Ny rapport från ESPAD

22 september, 2016

Alkohol

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Cannabis

Narkotika

Tobak

Nu har den nya Europeiska jämförelserapporten, ESPAD, om ungdomars drogvanor publicerats. Studien genomförs vart fjärde år bland 15-16-åriga skolelever (åk 9 i Sverige). Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar. Rapporten…


Malin Svanström. Bild: SKL:s film.
SKL ger stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

21 september, 2016

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

På Sveriges kommuner och landstings webbsida hittar du som arbetar i kommunen mycket information om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar för att medlemmarna ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som…


Konferens om Nationella riktlinjer – Vård och stöd vid missbruk och beroende

9 september, 2016

Alkohol

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Cannabis

Narkotika

Den 31 augusti 2016 arrangerades en heldagskonferens i Göteborg om de nya riktlinjerna. Många kunniga forskare och föreläsare medverkade under dagen. Några av dem har varit med vid framtagandet av riktlinjerna såsom Agneta Öjehagen, Claudia Fahlke, Anette Skårner och Thomas…


Gemensamt nyhetsarkiv