Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Stöd till socialtjänsten

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under hösten 2018: Tisdag 11 september, kl 08.30-16.15 Tisdag 9 oktober, kl 08.30-16.15 Onsdag 31 oktober,…


Fältarbetare på stan. Foto: Peter Svenson.
God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

20 juni, 2018

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga. Det visar den årliga kartläggning som Social resursförvaltning gjort.    − Varje år frågar vi stadsdelsförvaltningarna…


Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

20 juni, 2018

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor, säger…


Utbildning om unga och partnervåld

20 juni, 2018

Brottsutsatthet

Våld i nära relationer

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd av Göteborgs Stad eller någon av Dialogas avtalskommuner och ges vid…


Utbildning om kvinnlig könsstympning

14 juni, 2018

Våld i nära relationer

Arbetar du på familjecentral eller i ett barnhälsoteam inom Göteborgs Stad? Nu erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer en halvdagsutbildning om kvinnlig könsstympning. Utbildningen, som omfattar en halvdag,  tar bland annat upp förekomst, bakgrund och vikten av…


Gemensamt nyhetsarkiv