Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Konferens på den internationella brottsofferdagen

17 januari, 2017

Brottsutsatthet

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. Kompetenscentrum om Brottsutsathet och Dialoga ordnar en heldag med fokus på transpersoners brottsutsatthet. Senast 2015 rapporterade Folkhälsomyndigheten att…


Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

13 januari, 2017

Den 6 februari ordnar Dialoga tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, en kunskapshöjande konferens på internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Målgrupp är alla yrkesverksamma som…


Ett 90-tal medarbetare och chefer deltog i den gemensamma konferensen mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg. Foto: Julia Sjöberg.
Full fart på Trygg i-arbetet i Göteborg

23 november, 2016

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Trygg i-arbetet i Göteborg har gått framåt det senaste året. Nu tas nästa steg i samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen, där nyckelordet är prioritering. Vid den årliga gemensamma konferensen mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg stod det klart att…


Tobak
Nytt stödmaterial för rökfri arbetstid

20 november, 2016

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Tobak

  Nu kan du som chef i Göteborgs Stad få hjälp med att bedriva ett aktivt hälsoarbete i din verksamhet. Vecka 47 presenteras ett nytt stödmaterial kring policyn om rökfri arbetstid. I stödmaterialet ingår informationsfolder om rökfri arbetstid, stödmaterial med…


Läs Göteborgs Stads handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism

16 november, 2016

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är antagen av kommunfullmäktige. I planen har stor vikt lagts vid att säkerställa att det förebyggande arbetet integreras med befintligt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete…


Gemensamt nyhetsarkiv