Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens

15 mars, 2018

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till rektorer och elevhälsopersonal och är kostnadsfri. Under förmiddagen får vi bland annat veta hur en…


Utbildning – Unga och partnervåld

7 mars, 2018

Brottsutsatthet

Våld i nära relationer

Visste du att tjejer under 21 år är dubbelt så utsatta för våld i partnerrelation som vuxna kvinnor? Att det är dubbelt så vanligt att unga män utövar våld mot sin partner som att vuxna män gör det? Dialoga erbjuder…


Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

15 februari, 2018

Våld i nära relationer

Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga anordnar, i två omgångar, en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera…


Nytt utbildningstillfälle av efterfrågad utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

13 februari, 2018

Våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Anmäl dig nu till vårens andra utbildningsomgång! Utbildningen, som är kostnadsfri, vänder sig till myndighetsutövande socialsekreterare och omfattar…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Våldsbejakande extremism

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men också försök att rekrytera unga till miljöerna”, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism. Göteborgs…


Gemensamt nyhetsarkiv