Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Hivprevention

Sexuell hälsa

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk men aldrig hivtestat sig att tveka? I den vårdvetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing publicerar…


Utbildning i samverkan

16 augusti, 2016

Samverkan med social ekonomi

Under våren 2015 höll Social resursförvaltning i en utbildningsserie i samverkan. I den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan kommunen och idéburen sektor är målet en förbättrad samverkan som stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av…


samverkan
MedVerkan – en tidning om samverkan med den idéburna sektorn

16 augusti, 2016

Tidningen MedVerkan drivs av enheten Stöd till social ekonomi/Social resursförvaltning som har uppdraget att implementera överenskommelsen om samverkan med social ekonomi som Kommunfullmäktige beslutade om 2012. I det uppdraget ligger bland annat att förstärka kunskapen inom staden och att samordna ett stort…


Vi bygger om vår webbsida

16 augusti, 2016

Just nu arbetar vi med att bygga om vår webbsida. Målet är att det ska bli enklare för dig som besökare att hitta. Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar på social.utveckling@socialresurs.goteborg.se.


Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

8 augusti, 2016

Stöd till socialtjänsten

Våldsbejakande extremism

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra. Kommunens möjlighet att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism är att arbeta…


Gemensamt nyhetsarkiv