Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Uppdaterad dokumentation från internationella brottsoffersdagen

27 februari, 2017

Brottsutsatthet

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Nu har vi publicerat dokumentationen från vår senaste konferens, den 22 februari, om transpersoners brottsutsatthet.Vi tackar alla som medverkade och besökte konferensen, och hoppas att vi ses nästa år igen!


Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism i ny skrift från SKL

21 februari, 2017

Våldsbejakande extremism

Sveriges kommuner och landsting fortsätter arbetet under 2017 med att ta fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Nu finns en skrift om arbetet i Göteborgs Stad.   Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar.  Om…


Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta områden

15 februari, 2017

Brottsförebyggande arbete

Social utveckling

En ny rapport sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg visar att områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet. Rapporten kommer nu användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer…


Nya affischer om stödtelefon mot våldsbejakande extremism

7 februari, 2017

Våldsbejakande extremism

Sedan 1 februari har Rädda Barnen tagit över ansvaret för den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Det finns nya affischer om stödtelefonen att sprida. Affischerna finns att ladda hem på Rädda Barnens webbsida. Om stödtelefonen Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism…


Ny handbok om hur civilsamhället kan arbeta mot våldsbejakande extremism

6 februari, 2017

Våldsbejakande extremism

Vill du lära dig mer om hur civilsamhället kan arbeta mot våldsbejakande extremism? Den 8 februari släpper Forum en handbok på temat. Initiativtagare till handboken är Forum tillsammans med bland andra Fryshuset, KFUM, Studieförbundet Ibn Rushd och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs…


Gemensamt nyhetsarkiv