Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Nyckeln till en frisk generation – Hur får vi världens friskaste barn?

24 oktober, 2016

Stöd till social ekonomi

En Frisk Generation, i samarbete med Karolinska Institutet och GEN-PEP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium; Nyckeln till en frisk generation. Seminariet kommer lyfta diskussionen om de växande hälsoklyftorna och allvaret med att sätta in förebyggande insatser för barn och unga som…


Halvdagsutbildning om hiv och bemötande

14 oktober, 2016

Hivprevention

Sexuell hälsa

Överförs hiv verkligen inte längre? Hur påverkar våra fördomar livskvaliteten för dem av oss som lever med hiv? Social resursförvaltning erbjuder, tillsammans med RFSU, en utbildning om hiv och bemötande till dig som jobbar inom Göteborgs Stad. – Med den här utbildningen…


Poddar från MUCF om våldsbejakande extremism

12 oktober, 2016

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram flera poddar om våldsbejakande extremism för den som vill lära sig mer. Poddarna vänder sig i första hand till dig som möter ungdomar i ditt dagliga arbete och till dig som…


Bidrag att söka från MUCF: Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

12 oktober, 2016

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Aktörer som verkar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på olika vis, kan söka bidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Från MUCF:s webbsida:  ”Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för…


Skolelevers drogvanor 2013
Skolelevers drogvanor 2016

6 oktober, 2016

Alkohol

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Cannabis

Dopning

Narkotika

Tobak

Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor. I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i…


Gemensamt nyhetsarkiv