Göteborgs Stads arbete mot etablerat missbruk och beroende – hur går det?

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

”En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad!”

Arbetet med att ta fram en övergripande plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är inne i ett intensivt och spännande skede. Mobilisering och förankring av planen sker successivt på vägen. Tanken är involvera många i arbetet och få möjlighet att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Arbetssättet är valt för att skapa bred delaktighet från början och för att tidigt påbörja implementering av planen.

Under våren har ca 100 personer, både inom och utom staden, medverkat i olika workshops och fört fram tankar, förslag och erfarenheter som är värdefulla i det fortsatta arbetet med planen. Fördjupningsarbete och dialog har skett utifrån viktiga teman;

Helhetssyn och likabehandling
Kunskapsbaserat arbete
Kompetens
Brukarinflytande
Samverkan

Uppsnappat från workshop med enhetschefer, 1:e socialsekreterare och andra berörda personer i staden:

”Ett steg framåt mot ett gemensamt mål!”

”En stad – ett lag!”

”En stor stad leder till stora krav på internt samarbete!”

”Jag känner mig stolt, glad och hoppfull!”

 

     20 majskuren_0488 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var också många idéburna organisationer som ville delta i fördjupningsarbete! Hela femton olika organisationer medverkade och bidrog till en kreativ och inspirerande halvdag om ”Samverkan, inflytande och utveckling”. Förutom produktiva idéer och spännande förslag så lyftes vikten av att få träffas, få syn på varandra och att kunna knyta värdefulla kontakter för framtiden. ”Vi vill träffas igen!” uttrycktes från många håll.

 Workshop 261

Vad händer framåt?

I september genomförs den fjärde workshopen! Ett efterlängtat tillfälle till dialog och fördjupningsarbete ihop med beroendevård, kriminalvård och externa utförare inom området.

Liknande nyheter

Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens

15 mars, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Etablerat missbruk och beroende

23 november, 2017

Nu finns planen för Etablerat missbruk och beroende publicerad. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs…


Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…


Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

17 oktober, 2017

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR…


Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

14 september, 2017

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika,…