Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare: dag 2

Datum: 2018-04-11 (08.30 - 16.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare.

Innehåll

Att arbeta i en politiskt styrd organisation. Myndighetsrollen, arbete utifrån delegation, sekretess.
Regelverk och riktlinjer. Stadens riktlinjer och deras tillämpning, orientering i stadsövergripande verksamheter, stadens välfärdsprocesser kopplat till föreskrifter och allmänna råd.
Bemötande, samtal och relationer. Värdegrunder och normkritiskt förhållningssätt, barnperspektiv – vad innebär det och hur jobbar vi med med det i olika verksamheter?
Detaljerat program kommer i god tid före första föreläsningsdagen.

Medverkande

Representanter från Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Överförmyndarförvaltningen, Fastighetskontoret och olika stadsdelsförvaltningar.

Tid och datum

Introduktionen omfattar tre tillfällen: 8 mars kl 08.30-16.00, 11 april kl 08.30-16.00 samt 17 maj, kl 08.30-12.00.

Praktisk information

Lunch ingår 8 mars och 11 april, men inte under halvdagen 17 maj.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 mars 2018. Anmälan på webben, se länk nedan.

Avanmälan

Avanmälan ska göras senast 5 mars till central.introduktion@vastra.goteborg.se.
Utebliven avanmälan debiteras med 1 000 kronor.

Kontakt

central.introduktion@vastra.goteborg.se.