Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare
Publicerad den

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen…


God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar
Publicerad den

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg
Publicerad den

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har…


Utbildning om unga och partnervåld
Publicerad den

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och…


Utbildning om kvinnlig könsstympning
Publicerad den

Arbetar du på familjecentral eller i ett barnhälsoteam inom Göteborgs Stad? Nu erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära…