Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens
Publicerad den

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri…


Utbildning – Unga och partnervåld
Publicerad den

Visste du att tjejer under 21 år är dubbelt så utsatta för våld i partnerrelation som vuxna kvinnor? Att det…


Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal
Publicerad den

Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga…


Nytt utbildningstillfälle av efterfrågad utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar
Publicerad den

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg
Publicerad den

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller…