Maria Martini

Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 67
Mobiltelefon: 0725-51 23 51
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se

Hälsovetare som arbetar på Kunskapskällar´n med tobaksförebyggande arbete i Göteborgs Stad. Maria Martini har lång erfarenhet av folkhälsoarbete och har bland annat jobbat med kompetensutveckling, utvärdering, projektledning och vuxenundervisning.