Plan för ökad trygghet i fritidsverksamheter

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och polisen har Social utveckling tagit fram en trygghetsplan för fritidsverksamheter.

Trygghetsplanen gäller för:

  • Fritidsgårdar
  • Ungdomssatsning
  • Bemannade lekplatser
  • Mötesplatser

Ur inledningen:

”När man arbetar på ungdomars arena händer många härliga och positiva saker. Ute i våra områden på kvällar och helger kan det också uppstå situationer som skapar oro och rädsla hos såväl personal som ungdomar. Vi vet av erfarenhet att ribban lätt höjs om en situation successivt förvärras. Många situationer med inslag av hot och våld anmäls inte till polis och skrivs inte alltid in i de rapportsystem som finns.

Vi tror att det kan vara till hjälp att prata ihop sig på arbetsplatsen innan saker inträffar. Denna trygghetsplan är tänkt som en utgångspunkt för en sådan genomgång. I den lokala hot- och våldsplanen för varje kommunalt fritidsområde kan man sedan anpassa åtgärder till de förhållanden och behov som finns.”

Liknande nyheter

Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…