Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020

Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR vi har tänkt att genomföra arbetet. Vårt fokus framåt är att kunna möta  behov och erbjuda ett mer kvalificerat och likvärdigt stöd än idag. Alla som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i staden är betydelsefulla i det kommande arbetet. Planen har  fastställts av kommunledningen och är nu ett av stadens styrande dokument.

Läs mer

 

Liknande nyheter

Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens

15 mars, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Etablerat missbruk och beroende

23 november, 2017

Nu finns planen för Etablerat missbruk och beroende publicerad. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs…


Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…


Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

14 september, 2017

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika,…


Konferens Narkotikafri gymnasieskola

14 september, 2017

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…