Här kan du läsa mer om det stöd Social utveckling erbjuder kring situationer som rör våld i skolan.

Frågor vid akut situation och vid specifika fall

Har du frågor kring hur den akuta situationen på skolan ska hanteras när eventuellt brott har skett eller frågor kring polisanmälningar i specifika fall? Då ska du vända dig direkt till polisen i det lokalpolisområde där skolan är belägen. Polisen når du via växeln 114 14.

Allmänna frågor kring brott i skolan

Du som har allmänna frågor kring brott i skolan och hur skolan kan hantera dessa situationer utifrån sitt uppdrag kan vända dig till Gunnel Falck.

Blankett för polisanmälan

Du som arbetar i skolan och ska göra en polisanmälan när barn är gärningsperson eller brottsutsatt kan använda blanketten nedan som underlag:

Ifyllnadsbar blankett: Polisanmälanbrottpaskola_blankett (Word)

Skicka blanketten till: registrator.vast@polisen.se. Kopia sänds till individ- och familjeomsorgen.

Dokumentet PiS – Polisanmälningar i skolan

Dokumentet PiS, Polisanmälningar i Skolan, är under översyn. Beredningsgruppen för införandet av ny grundskolenämnd kommer att ställning till dokumentets framtida status. Frågor kring detta besvaras av Gunnel Falck

Riktlinjerna ViS – våld och allvarliga händelser i skolan

Riktlinjerna ViS – riktlinjer för våld och allvarliga händelser i skolan är under översyn. Beredningsgruppen för införandet av ny grundskolenämnd kommer att ställning till riktlinjernas framtida status. Frågor kring detta besvaras av Gunnel Falck.