kkprapgh110

Välkommen till Kunskapskällar´n

- Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en broschyr om drogen.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.

Nya rapporter!

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:
Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser, Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt, Russell Turner, november 2014, FoU i Väst, Trestad2

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Läs mer

Ny dokumentation!

Dokumentation från konferensen Narkotikan- en miljökatastrof hittar du här


Nyheter

Hårdare tag mot spritlangarna

16 april, 2015

Gp Nu kraftsamlar polisen i Västsverige för att störa den illegala sprit-, vin- och ölförsäljningen till ungdomar. Fokus riktas mot langningen via de så kallade…


”Lagstiftaren kommer mota Olle i grind när gränslös alkoholreklam utmanar den svenska modellen”

15 april, 2015

Dagens Juridik Alkohol är en av de hårdast reglerade produkterna i Sverige. Möjligheterna att marknadsföra alkohol är strängt begränsade. I alla länder är emellertid inte…


”Laglig internetförsäljning av frön ökar inhemsk produktion” – beslag av marijuana ökar

14 april, 2015

Dagens Juridik Polisens narkotikabeslag ökar. Det gäller särskilt för marijuana som nådde rekordnivåer under förra året när det gäller både antal beslag och mängden narkotika.


Polisen varnar för rysk dödsdrog

14 april, 2015

DN Två personer i Stockholm svävade under fredagsmorgonen i livsfara efter att ha injicerat något som misstänks vara ”krokodil” – ett hemmagjort opiumderivat med potentiellt…


Fler unga drogar sig in i psykos

13 april, 2015

SvD Allt fler unga får psykiatrisk slutenvård för att de drabbas av psykos – ett allvarligt tillstånd där personen tappar kontakt med verkligheten, visar SvD:s…


Faktasida om legaliseringsrörelsen i USA

13 april, 2015

SAM Smart Approaches to Marijuana, preventing another big tobacco


Pot Barons of Colorado

11 april, 2015

Film som visar miljardindustrin gällande cannabis.  


Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

11 april, 2015

Sveriges Riksdag Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande…


Kvinnor dricker mer och mer alkohol!

11 april, 2015

Forskare på Göteborgs universitet har i många år undersökt människors levnadsmönster och då också tittat på hur alkoholkonsumtionen förändrats över tid. Forskningen visar att dagens…


Big Tobacco 2.0 – Big Marijuana

11 april, 2015

Film som jämför tobaks- och marijuanaindustrin