kkprapgh110

Välkommen till Kunskapskällar´n

- Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en broschyr om drogen.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.

Nya rapporter!

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:
Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser, Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt, Russell Turner, november 2014, FoU i Väst, Trestad2

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Läs mer

Ny dokumentation!

Dokumentation från konferensen Narkotikan- en miljökatastrof hittar du här


Nyheter

I dag fyller tobakskonventionen 10 år

27 februari, 2015

Tobaksfakta I dag fyller den internationella tobakskonventionen 10 år. Den 27 februari 2005 trädde världens första internationella konvention på folkhälsoområdet i kraft. På världshälsoorganisationen WHO:s…


Tullverkets beslagsstatistik 2014

24 februari, 2015

Tullverkets preliminära beslagsstatistik för 2014 visar att den beslagtagna mängden av bland annat vapen, narkotika och cigaretter har ökat. Det totala antalet narkotikabeslag ligger i…


Rapport: Svenska folkets beroendeproblem inte konstanta

24 februari, 2015

CAN Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 uppfyller inte kriterierna ett år senare. Det framgår av rapporten ”Negativa konsekvenser…


”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar”

24 februari, 2015

DN Debatt 8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom och 3 procent skolkar minst…


Nya pengar mot cannabis i storstäder

23 februari, 2015

Drugnews Regeringen avsätter tolv miljoner kronor för att säkerställa att storstädernas arbete mot cannabis bland unga, Trestad2, kan fortsätta.


Hårdare tag mot tobak välkomnas

23 februari, 2015

Drugnews Regeringen vill utreda skarpare tobaksåtgärder – begränsa rökning på fler allmänna platser, exempelvis uteserveringar; införa exponeringsförbud i butiker; neutrala förpackningar. Folkhälsoexperter välkomnar förslagen.


”Rökfria uteserveringar nästa steg för att minska rökningen”

23 februari, 2015

DN Debatt Tio år har gått sedan rökförbudet på krogen infördes. Mer än 100.000 svenskar har dött av rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda…


Här är myterna om cannabis

23 februari, 2015

Norran Är alkohol farligare och hur utbrett är det? Här kan du läsa mer om de myter som finns kring drogen.


Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

23 februari, 2015

Stockholms Universitet Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa…


Rapport: Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

23 februari, 2015

CAN – en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av förändring och stabilitet…