Välkommen till Kunskapskällar´n

  – Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis  skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.

Nya rapporter!

Standing up!
Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem
Rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem.
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Tjejer och cannabis
– eller en oväntat lång semester!
Studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället.
Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
Rapporten beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs och ladda ner rapporterna här

 


Nyheter

Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

7 maj, 2015

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt…


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…


WHO-möte om cannabis hälsoeffekter

22 april, 2015

Drugnews Under tre dagar samlas cannabisforskare från hela världen utanför Stockholm för att uppdatera WHO:s forskningsöversikt om drogens skadliga hälsoeffekter.


Hårdare tag mot spritlangarna

16 april, 2015

Gp Nu kraftsamlar polisen i Västsverige för att störa den illegala sprit-, vin- och ölförsäljningen till ungdomar. Fokus riktas mot langningen via de så kallade…


”Lagstiftaren kommer mota Olle i grind när gränslös alkoholreklam utmanar den svenska modellen”

15 april, 2015

Dagens Juridik Alkohol är en av de hårdast reglerade produkterna i Sverige. Möjligheterna att marknadsföra alkohol är strängt begränsade. I alla länder är emellertid inte…


”Laglig internetförsäljning av frön ökar inhemsk produktion” – beslag av marijuana ökar

14 april, 2015

Dagens Juridik Polisens narkotikabeslag ökar. Det gäller särskilt för marijuana som nådde rekordnivåer under förra året när det gäller både antal beslag och mängden narkotika.


Polisen varnar för rysk dödsdrog

14 april, 2015

DN Två personer i Stockholm svävade under fredagsmorgonen i livsfara efter att ha injicerat något som misstänks vara ”krokodil” – ett hemmagjort opiumderivat med potentiellt…


Fler unga drogar sig in i psykos

13 april, 2015

SvD Allt fler unga får psykiatrisk slutenvård för att de drabbas av psykos – ett allvarligt tillstånd där personen tappar kontakt med verkligheten, visar SvD:s…