Välkommen till Kunskapskällar´n

  – Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis  skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.   

Läs om Trestad2 här

 

Rapport

– Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU). I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de är i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) (mindre än 6 månaders regelbunden användning, tre gånger i veckan eller mer) eller är för unga för HAP (yngre än 18 år). Karin Patriksson

Läs rapporten

 

Trestad2, rapporter

Slutrapporter

Slutrapport Trestad2 delA

Slutrapport Trestad2 delB

 

”Vem är jag utan cannabis?”
En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser
Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet?

Standing up!
Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem
Rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem.
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Tjejer och cannabis
– eller en oväntat lång semester!
Studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället.
Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
Rapporten beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs och ladda ner rapporterna här

 

Nyheter

Trestad2

29 oktober, 2015

Slutrapporterna för projektet Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis, är nu släppta. Läs dem här


Återfallsprevention

Återfallsprev_webb
7 oktober, 2015

Nu går det bra att anmäla sig till nästa omgång av kursen Återfallsprevention för anställda i Göteborgs kommun. Återfallspreventiva samtal handlar om att ge personen…


Antilangningspåsar till 9000 20-åringar

2 oktober, 2015

CAN 9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får i dagarna en tygkasse med posten. På påsen finns ett budskap mot langning….


Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1
29 september, 2015

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer…