kkprapgh110

Välkommen till Kunskapskällar´n

- Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en broschyr om drogen.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.

Nya rapporter!

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:
Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser, Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt, Russell Turner, november 2014, FoU i Väst, Trestad2

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Läs mer

Ny dokumentation!

Dokumentation från konferensen Narkotikan- en miljökatastrof hittar du här


Nyheter

Ny rapport från CAN: Ökade priser på cannabis i Sverige

31 mars, 2015

CAN:s bevakning av gatupriserna visar att cannabisprodukter ökat i pris under de senaste 5–10 åren. Marijuanapriserna har ökat med ca 50 procent under de senaste…


”Litet medicinläckage från missbruksvården”

31 mars, 2015

Drugnews ”Läckaget” av narkotikaklassade läkemedel från missbruksvården är mycket litet till svarta marknaden. Det menar Socialstyrelsen som kartlagt samtliga kliniker i landet och låtit analysera…


Regeringen stöder global drogsamverkan

30 mars, 2015

Drugnews Regeringen har beviljat ekonomiskt stöd till European Cities Against Drugs med flera för att ta fram en rapport om hur en internationell restriktiv och…


Regler om kontrollköp av folköl och tobak

30 mars, 2015

Drugnews Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter för kommunerna om kontrollköp av folköl och tobaksvaror i butiker för att undersöka om åldersgränser följs. Reglerna gäller…


Socialutskottet: inför familjeklassning

30 mars, 2015

Drugnews Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger. Det uppmanar majoriteten i riksdagens socialutskott som vill att generisk klassning av nya drogämnen införs, istället…


Fler nätdroger strömmar in – och stoppas

25 mars, 2015

Drugnews Fler nya psykoaktiva substanser upptäcks i EU, ifjol 101 stycken vilket är rekord. Svenska utredare försöker hinna med. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att 28 nya…


Spray kan rädda missbrukares liv

24 mars, 2015

Drugnews Fler personer dör i överdoser av narkotika i landet. Malmö och Stockholm vill nu starta pilotprojekt och dela ut nässpray med motgift till opiatmissbrukare…


Neutrala paket hjälper rökare sluta

19 mars, 2015

Drugnews MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade…


Systembolaget ökar forskarstödet – igen

19 mars, 2015

Drugnews Systembolaget har beslutat att öka anslagen till alkoholforskning åter igen. Inför nästa år kommer sju miljoner kronor att fördelas.


”Tobaksfri värld 2040 fullt möjligt”

19 mars, 2015

Drugnews LONDON Internationell experter menar att det är fullt möjligt att uppnå en i huvudsak tobaksfri värld till 2040. De lanserar kampanjen i medicinska tidskriften…