Utvärdering klar av SSPF: skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan

Publicerad den

sspf_utvardering

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

SSPF är en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Nu har SSPF utvärderats av FoU i Väst/GR.

Utvärderingen är en så kallad implementeringsutvärdering och har fokuserat på att ta reda på om alla grundförutsättningarna finns på plats, för att i nästa steg kunna mäta vilken effekt SSPF har på ungdomarna.

Struktur på plats – dags för nästa steg

Resultaten visar att arbetsgrupper och styrgrupper för SSPF nu finns i alla stadsdelar i Göteborg, men att flera grupper behöver fokusera mer på individärenden och på att begära in samtycken. Totalt är det 4 av 10 stadsdelar som är igång och arbetar med individer, och i utvärderingen nämns flera goda exempel att hämta inspiration ifrån.

Dessutom ges flera konkreta förslag på åtgärder i det fortsatta arbetet.

Stort intresse när utvärderingen presenterades

Intresset var stort när utvärderingen presenterades under en heldagskonferens den 16 juni 2015. Konferensen inleddes av Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning och Carin Persson, biträdande regionpolischef.

− Det här känns som en viktig dag, sa Michael Ivarson. Jag tänker på det som händer i vår stad. Arbetet med SSPF är något vi behöver vara rädda om och utvärderingen är ett steg i att göra saker bättre. Vi måste ha ett tålmodigt arbete och jobba vidare med de samverkansformer vi hittat.

Carina Persson fortsatte:

− Det känns som att ”äntligen”. Vi har haft ett behov av att utvärdera SSPF och se vad som kan förbättras. Det är ansträngt i vår stad och frågan är om inte här arbetet är det allra viktigaste: hur kan vi förhindra unga från att avstå från kriminalitet?

Michael Ivarson tryckte också på hur det händer mycket kring samverkan och brottsförebyggande åtgärder i Göteborg nu, även på strategisk ledningsnivå.

Fortsatt arbete med utvärderingen i höst

Alla koordinatorer för SSPF kommer att träffas i början av hösten för att prata mer om det fortsatta arbetet utifrån utvärderingen.

Liknande nyheter

Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…