Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

Sexuell hälsa

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om sexualitet, sexuell hälsa och sexuell utsatthet i sitt arbete? »» Tema 2: Hur kommer frågor…


Personer som sitter ner och för anteckningar.
Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

22 juni, 2020

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av Covid-19. Välkommen med din anmälan till höstens utbildningar!  Under rådande situation erbjuder vi utbildningar i…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika, som påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 maj, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i årskurs 9 spelat om pengar någon gång och i gymnasiets år 2 har en fjärdedel…


Gemensamt nyhetsarkiv