Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Att lägga rälsen medan man kör
Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu har utvärderats av Dalarnas högskola. Vårt Göteborg ställer fem frågor om utvärderingen till Zan Jankovski,…


Skolrapporterna 2017
Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

14 september, 2017

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika, tobak m.m. Elevernas svar kan vara en hjälp i planeringen av det drogförebyggande arbetet i…


Konferens Narkotikafri gymnasieskola

14 september, 2017

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till rektorer och elevhälsopersonal. Läs mer och anmäl dig här


Nu startar kartläggningen av det tunga missbruket i Göteborg

4 september, 2017

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Möter du personer med tungt narkotikamissbruk i ditt arbete? Nu är det dags igen att kartlägga antalet personer med tungt narkotikamissbruk. Och vi behöver din hjälp! Politikerna har beslutat att Göteborg Stad regelbundet ska kartlägga antalet personer med tungt narkotikamissbruk….


Regeringens särskilda utredare på besök i Göteborgs Stad

29 augusti, 2017

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Göteborgs Stad har haft besök av representanter som arbetar med regeringsuppdraget att utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Inför besöket fick Dialoga uppdraget att planera och samordna dagen. Våren 2017 utsåg regeringen Nils Öberg, generaldirektör för…


Gemensamt nyhetsarkiv