Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Casino online
Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

15 januari, 2021

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande och/eller spelar om pengar finns det risk för stora konsekvenser i livet. Syftet med seminariet…


Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

10 januari, 2021

Sexuell hälsa

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter. Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd, Sex mot…


Skolskåp
Cannabis på schemat

21 december, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i Göteborg. Cannabis på schemat: Lärare kan undervisa om cannabis det handlar om att ge eleverna…


Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

Hivprevention

Sexuell hälsa

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått bort i aidsrelaterade sjukdomar. Sedan 80-talet har forskningen gjort enorma framsteg. Med effektiv behandling är…


ryggar
Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

9 september, 2020

Sexuell hälsa

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller…


Gemensamt nyhetsarkiv

Publikationer