Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

Hivprevention

Sexuell hälsa

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått bort i aidsrelaterade sjukdomar. Sedan 80-talet har forskningen gjort enorma framsteg. Med effektiv behandling är…


Bakgrund med ljuspunkter. Orange färgplatta med texten Orange Day
Uppmärksamma våldet mot kvinnor: webbsänd konferens och webbinarier under vecka 48

2 oktober, 2020

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med webbkonferens och webbinarier. Välkommen! Konferens 25 november – Barns rätt till en uppväxt fri…


ryggar
Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

9 september, 2020

Sexuell hälsa

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Sexuell hälsa

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli bemötta med respekt och bli bekräftade. Jämfört med unga i stort har denna grupp en…


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Program 9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria 9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor…


Gemensamt nyhetsarkiv

Publikationer