Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 maj, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i årskurs 9 spelat om pengar någon gång och i gymnasiets år 2 har en fjärdedel…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del av metoden ”Lösa!”, framtagen av socialtjänsten i Örgryte-Härlanda. Webbinariet riktar sig till myndighetsutövade socialtjänst barn…


Möjlighet att söka bidrag för kostnader för att ställa om verksamhet med anledning av effekter av Covid-19

12 maj, 2020

Föreningsstöd

Samverkan med social ekonomi

Nu finns möjlighet att för arbetsintegrerande sociala företag i Göteborg att söka utvecklingsmedel med anledning av effekterna av Covid-19. Utvecklingsmedel kan utgå till arbetsintegrerande sociala företag för att, om så behövs, ställa om den ordinarie verksamheten till annan inriktning. Syftet…


Utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av coronaviruset

4 maj, 2020

Föreningsstöd

Stöd till social ekonomi

Nu finns möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter och insatser i syfte att minska social oro, våld i nära relationer samt för att stimulera till meningsfulla fritidsaktiviteter.   Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via Idrotts- och…


Sluta röka under Ramadan

21 april, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott eftersom den religiösa högtiden påbjuder, inte bara fasta, utan även rökförbud från solens uppgång till…


Gemensamt nyhetsarkiv