Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Vaddå SRHR? Boka in dig redan nu på vårens föreläsningar!

25 februari, 2020

Sexuell hälsa

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter. Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, SRHR i socialt…


Utbildning om dopning och förebyggande insatser

7 februari, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Dopningsfria gym! Välkommen på utbildning 4 mars om dopning och förebyggande insatser för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Ämnen som tas upp är bland annat; Anabola androgena steroider – tecken och symptom, medicinska och sociala konsekvenser, risker med kosttillskott och regelverk….


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

21 januari, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Program 9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria 9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor…


Tobaksstopp 3.0 – Vinnare

21 januari, 2020

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Grattis till spavistelsen! Andrea Engelbrektsson som jobbar som ungdomshandledare i Sdf Askim Frölunda Högsbo är en av de 50 deltagare som gjorde försök att sluta snusa eller röka hösten 2019. Det som sporrade Andrea att delta i tobaksstopp var den…


Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

21 januari, 2020

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. 27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer En utbildning om gensvarets…


Gemensamt nyhetsarkiv