Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Social resursförvaltning uppmärksammar Internationella brottsofferdagen 22 februari

19 december, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Med anledning av Internationella Brottsofferdagen 22 februari anordnar Dialoga ett seminarium med fokus på barns våldsutsatthet den 21 februari. Föreläser gör Elisabeth Nord, legitimerad psykoterapeut vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Läs mer om seminariets innehåll och hur…


Konferens 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

16 december, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Social resursförvaltning uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Tillsammans med flera nationella och regionala myndigheter anordnar vi en nationell konferens. Målgrupp är yrkesverksamma från myndigheter och representanter från ideella organisationer. Läs om konferensens innehåll och…


Välkommen på regional konferens om barnkonventionen inom Resurscentrasatsningen

12 december, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Göteborgs Stads Resursteam heder, Länsstyrelserna, Resurscentrum Heder och Barnahus Fyrbodal hälsar välkommen till en dag om barnkonventionen 15 januari. Dagen har även ett fokus på den nya lagen kopplat till ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om dagen…


Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.
Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

11 december, 2019

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt fokus på narkotika. I Göteborg arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas…


Platser kvar på internationellt seminarium – Anmäl dig nu!

27 november, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

10 december anordnar Dialoga ett internationellt seminarium om samverkan på flygplatser för att förhindra bortförande av barn utifrån en hedersrelaterad problematik.  Vi öppnar nu upp anmälan för en större publik, då det finns platser kvar. Läs mer här>>> och anmäl…


Gemensamt nyhetsarkiv