Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Föreläsare Johannes Leidinger
Dialoga uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med föreläsning

14 januari, 2019

Våld i nära relationer

6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar dagen genom en halvdagsföreläsning. Föreläsaren Johannes Leidinger, överläkare, har under många år arbetat mot kvinnlig könsstympning både…


Utbildning om unga och partnervåld

11 december, 2018

Våld i nära relationer

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Under våren 2019 erbjuder Dialoga två tillfällen av den uppskattade och efterfrågade halvdagsutbildningen om unga och våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd…


Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar…


Person som räcker upp handen
Anmäl dig till vårens basutbildning om våld i nära relation

5 december, 2018

Våld i nära relationer

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Dialoga på Social resursförvaltning är Göteborgs Stads kompetenscentrum…


En grupp med människor som sitter och lyssnar på två personer som gör en presentation.
Ny basutbildning om hedersrelaterat våld

4 december, 2018

Våld i nära relationer

Från och med våren 2019 erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld en helt nyframtagen utbildning. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män…


Gemensamt nyhetsarkiv