Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

15 februari, 2018

Våld i nära relationer

Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga anordnar, i två omgångar, en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera…


Nytt utbildningstillfälle av efterfrågad utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

13 februari, 2018

Våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Anmäl dig nu till vårens andra utbildningsomgång! Utbildningen, som är kostnadsfri, vänder sig till myndighetsutövande socialsekreterare och omfattar…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Våldsbejakande extremism

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men också försök att rekrytera unga till miljöerna”, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism. Göteborgs…


Information om föreningsbidrag för 2019

29 januari, 2018

Stöd till social ekonomi

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 Det är snart dags att söka verksamhetsbidrag för organisationer inom det sociala området, funktionshinderområdet och arbetsintegrerade sociala företag. Det bidrag ni söker i e-tjänsten www.bok.goteborg.se heter: Socialt arbete för det sociala området. Funktionshinder för funktionshinderorganisationer…


Var med och sprid kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt

26 januari, 2018

Våld i nära relationer

Nu i februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer genom en kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt. Var med och sprid kampanjen du också!  Kampanjen startar 1 februari 2018 och pågår under hela månaden. Hoppas att du och din verksamhet…


Gemensamt nyhetsarkiv