Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är en fördjupning av förra årets lägesbild. Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper. – För första gången har vi exakta uppgifter, inte uppskattningar,…


Seminarie om hur vi möter ensamkommande barn och ungdomar

12 juni, 2017

Stöd till social ekonomi

Välkommen till en förmiddag med föreläsningar och exempel från olika verksamheter i Göteborg! Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker inom stat, landsting, kommuner och andra myndigheter samt alla andra med intresse för frågor kring ensamkommande barn och ungdomar. Seminariet…


Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

5 juni, 2017

Våldsbejakande extremism

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är en vidareutveckling och fördjupning av de tidigare utgivna tolv rekommendationerna för att formulera handlingsplaner. Tanken…


Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Sexuell hälsa

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in röster från stadens verksamheter och civilsamhället anordnas nu sex workshoppar om SRHR och olika teman…


Gemensamt nyhetsarkiv