Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Extrainsatta platser på Dialogas basutbildning om våld i nära relationer

15 mars, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld anordnar kostnadsfria utbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu finns extrainsatta platser att anmäla…


Elva kommunala gym får diplom för arbete mot dopning

5 mars, 2019

Elva kommunala gym får diplom för arbete mot dopning Nu lägger Göteborgs Stad in ytterligare en växel i arbetet mot dopning. Den 7 mars får elva kommunala gym och träningsanläggningar diplom för sitt arbete för ren träning.​ Läs hela artikeln…


Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet

28 februari, 2019

Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från…


Rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 februari, 2019

– Uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013 – 2016


Hand som håller ett pass och en flygbiljett.
Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

26 februari, 2019

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Social resursförvaltning bjuder in till ett seminarium, 23 april, med representanter från…


Gemensamt nyhetsarkiv