Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar…


Person som räcker upp handen
Anmäl dig till vårens basutbildning om våld i nära relation

5 december, 2018

Våld i nära relationer

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Dialoga på Social resursförvaltning är Göteborgs Stads kompetenscentrum…


En grupp med människor som sitter och lyssnar på två personer som gör en presentation.
Ny basutbildning om hedersrelaterat våld

4 december, 2018

Våld i nära relationer

Från och med våren 2019 erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld en helt nyframtagen utbildning. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män…


Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Hivprevention

Sexuell hälsa

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en kampanj för att sprida kunskap. – Stereotyperna finns tyvärr kvar, säger Felix Lekare som jobbar med…


Välkommen på utbildning om hedersrelaterat våld

27 november, 2018

Våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld anordnar tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter en utbildning om hedersrelaterat våld. Utbildningen är en del i Göteborgs Stads arbete med att förhindra att barn och unga förs ut…


Gemensamt nyhetsarkiv