Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Boka dagen – 11 april mässa kring beroendeproblematik och återhämtningsprocessen ”Recovery”

7 februari, 2019

Hur mycket vet du om att ta sig ur ett beroende? Möter du någon privat eller i ditt arbete med missbruksproblem? Den 11 april ordnas en mässa med fokus på det stöd som finns för att återkomma till en vardag…


6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

6 februari, 2019

Kvinnlig könsstympning är en kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter och är straffbart i Sverige sedan 1982. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld gjorde 2016 en lokal skattning. Enligt den kan drygt 5600 flickor…


Bostad först – när bostaden är startpunkten istället för slutmålet

5 februari, 2019

Välkommen till frukostseminarium med fokus på Bostad först! Bostad först är en modell som utgår från att bostad är en mänsklig rättighet. Målgrupp: medarbetare och chefer som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i Göteborgs Stad. Läs mer och anmäl dig…


Hand som håller en penna och skriver på ett block
Kompetensutveckling om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

24 januari, 2019

Höj din kunskap om våld i nära relationer! I vår erbjuder Dialoga såväl utbildningar som föreläsningar inom området. 4 mars anordnar Dialoga föreläsningen Hedersrelaterat våld och förtryck – hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning?Läs mer och anmäl dig här>>> 2 april kan du gå på…


Nationell orostelefonen om radikalisering läggs ner

23 januari, 2019

Orostelefonen om radikalisering har avslutat sin verksamhet. Orostelefonen var en nationell stödtelefon som drevs under 2017–2018. Du som är orolig för att en anhörig eller person i din närhet ska radikaliseras kan kontakta socialtjänsten. Du kan också vända dig till…


Gemensamt nyhetsarkiv