Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

16 september, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens, föreläsningar och filmvisningar. Välkommen! Konferens 25 november – Kopplingen mellan porr och våld i ungas…


Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

14 september, 2019

Föreningsstöd

Samverkan med civilsamhället

Samverkan med social ekonomi

Stöd till social ekonomi

Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna bo kvar i sin vistelsekommun. Det tillfälliga statsbidraget är beräknat på 217 ungdomar inskrivna i…


Välkommen på antidopningutbildning

12 september, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs Stad. Kursen vänder sig främst till dig som faller under benämningen ”nyckelperson” vilket omfattar: ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, tränings-ansvariga, antidopingansvariga…


Föreläsning: Vad är tramadol och vilken hjälp finns att få?

9 september, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Missbruket av det smärtstillande läkemedlet tramadol ökar i Göteborg. Välkommen till föreläsning där du får lära dig mer om drogen, hur den påverkar kroppen och vilken hjälp som finns att få. Under en tid har det skett en oroande ökning…


Vinn din hälsa!

29 augusti, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Vill du förbättra din hälsa? Nu har du som medarbetare i Göteborgs Stad chansen att vinna fina priser och få bättre hälsa genom Tobaksstopp eller Motionera mera! Läs mer om tävlingarna här. Tobaksstopp Du som vill sluta röka eller snusa…


Gemensamt nyhetsarkiv