Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Läs kartläggningen av förekomst av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

14 augusti, 2017

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Rapporten visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som studerats och sammanställts. Det främsta syftet med kartläggningen är att lyfta fram statistik som gäller våld i…


Vi slår hål på langarmyter under Way Out West 10 – 12 augusti

30 juni, 2017

Alkohol

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Som en del av vårt samlade arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götaland lyfter vi kampanjen ”Hej då alkoholskador” under Way Out West 10 – 12 augusti. Kampanjen handlar om att få äldre syskon och kompisar att…


Sök bidrag hos Boverket till allmänna samlingslokaler

29 juni, 2017

Stöd till social ekonomi

Nu finns det pengar att söka hos Boverket till allmänna samlingslokaler som drivs av civilsamhällets organisationer. Stöd till allmänna samlingslokaler går att söka för investeringar i byggnaden och för att anpassa lokalen eller dess utemiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och…


Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

29 juni, 2017

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Senaste rapporten från 2016 är nu släppt. I rapportserien beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet…


Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är en fördjupning av förra årets lägesbild. Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen…


Gemensamt nyhetsarkiv