Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Välkommen på konferens om Återhämtningens vägar och möjligheter

15 oktober, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Dagen kommer att innehålla paneldiskussion och forskning om förändring från missbruksproblem. Lisa Skogens, Ninive Von Greiff, Stockholms Universitet föreläser om Vilka faktorer brukare och professionella framhåller som viktiga för en positiv förändringsprocess? Om Delaktighet och delat beslutsfattande för att främja…


Ny rapport: Skolelevers drogvanor i Göteborg 2019

8 oktober, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Rekordlågt drickande – men inställningen till cannabis oroar   Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tycker allt färre att cannabis är skadligt. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor. Göteborgs Stad…


Göteborgs Stad deltar i nationell kampanj mot dopning

3 oktober, 2019

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Under vecka 41 kommer Göteborgs Stads friskvårdsanläggningar att slå ett slag för dopingsfri träningskultur. Social resurs utbildar i metoden ”100 % ren hårdträning” under uppmärksamhetsveckan. Läs artikel i Vårt Göteborg


Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

16 september, 2019

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens, föreläsningar och filmvisningar. Välkommen! Konferens 25 november – Kopplingen mellan porr och våld i ungas…


Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

14 september, 2019

Föreningsstöd

Samverkan med civilsamhället

Samverkan med social ekonomi

Stöd till social ekonomi

Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna bo kvar i sin vistelsekommun. Det tillfälliga statsbidraget är beräknat på 217 ungdomar inskrivna i…


Gemensamt nyhetsarkiv