Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en konferens om hur vi kan arbeta för att skolan kan bli narkotikafri! Målgrupp: rektorer och…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Sexuell hälsa

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen i skolan. Syftet med konferensen var att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande…


Välkommen på konferens om våldsförebyggande arbete 26 november

10 oktober, 2018

Våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län en kostnadsfri konferens, måndag 26 november. Dialoga och Länsstyrelsen…


Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering

28 september, 2018

Våld i nära relationer

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl organisatorisk som individuell nivå? Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, bjuder in till…


Missa inte höstens inspirerande kurser om sex- och samlevnadsundervisning

25 september, 2018

Sexuell hälsa

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla kurser är kostnadsfria. Vi bjuder på fika. 15 – 16 oktober Sex – och samlevnadsundervisning…


Gemensamt nyhetsarkiv