Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?

28 juni, 2018

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har skett stadigt i över 15 år. Vilken betydelse har det för deras framtid? Kommer våra ungdomar att dricka mindre alkohol…


Tillfälligt statligt bidrag för civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga över 18 år som går på gymnasiet

28 juni, 2018

Föreningsstöd

Stöd till social ekonomi

I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar. Kommunstyrelsen utökar Social Resursnämnds kommunbidrag med 10,8 mnkr för: att skapa boendelösningar, erbjuda stöd och rådgivning samt…


Person som räcker upp handen
Höj din kunskap om våld i nära relationer – anmäl dig till någon av höstens utbildningar

26 juni, 2018

Våld i nära relationer

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria utbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till någon av höstens utbildningar. Det finns alltifrån basutbildningar till utbildningar…


Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Stöd till socialtjänsten

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under hösten 2018: Tisdag 11 september, kl 08.30-16.15 Tisdag 9 oktober, kl 08.30-16.15 Onsdag 31 oktober,…


Fältarbetare på stan. Foto: Peter Svenson.
God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

20 juni, 2018

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga. Det visar den årliga kartläggning som Social resursförvaltning gjort.    − Varje år frågar vi stadsdelsförvaltningarna…


Gemensamt nyhetsarkiv