Social utveckling

Utbildning - Stöd - Samverkan

Aktuellt

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

17 november, 2018

Brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan på ett ännu effektivare sätt arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg….


Hand som håller ett pass och en flygbiljett.
Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

16 november, 2018

Våld i nära relationer

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Social resursförvaltning bjuder in till…


Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik? Välkommen till ett seminarium med föreläsningar och dialog i grupper. Recoverymodellen får ett allt större…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Sexuell hälsa

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex- och samlevnad. Det är några av målen i stadens SRHR-plan som klubbades igenom i kommunfullmäktige…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och heroin och andra opiater. Det visar en kartläggning som Göteborgs Stad utfört. Göteborgs Stad har…


Gemensamt nyhetsarkiv