Läs Göteborgs Stads handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Våldsbejakande extremism

Den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är antagen av kommunfullmäktige.

I planen har stor vikt lagts vid att säkerställa att det förebyggande arbetet integreras med befintligt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i staden. Exempelvis finns en struktur för SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) i stadsdelarna, där ungdomar med olika typer av riskbeteenden ska behandlas.

Utöver det beskrivs också de särskilda åtgärder som ska komplettera befintligt arbete.

Utgår från tolv rekommendationer

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat tolv rekommendationer för hur ett fungerande lokalt arbete bör organiseras. Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism utgår från de tolv rekommendationerna, men har anpassats till lokal nivå.

Till varje område finns ett mål beskrivet.

Flera av åtgärderna under rubrik Mål och åtgärder är redan påbörjade, dels i och med Social resursförvaltnings samordningsuppdrag, men också för att åtgärder vidtagits i stadsdelsförvaltningarna.

Fortsättning på befintlig strategi

Planen fungerar som en fortsättning på den strategi mot våldsbejakande extremism som social resursnämnd tog beslut om i mars 2015 (Dnr 0220/15). Strategin som beslutades om då gäller i första hand social resursförvaltnings samordningsuppdrag, men berör också Göteborgs olika stadsdelar, samverkansaktörer och civilsamhället.

Framtagandet av Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism innebär att arbetet nu breddas och förstärks ytterligare.

För den som önskar vidare läsning om våldsbejakande extremism finns några tips sammanställda i sista kapitlet.

Liknande nyheter

Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

19 oktober, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning…


Nu har sociala insatsgrupper utvärderats av Socialstyrelsen

10 oktober, 2017

Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som…


Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

27 september, 2017

Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer. Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de…


Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu…


Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…