Särskilt utsatta områden i Göteborg

Publicerad den

Social utveckling

Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet.

Den är tänkt att användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.

– Sammanställning i sig ger inga nya fakta, men genom att lägga dem bredvid varandra och göra en fördjupad analys kunde vi se att det är samma områden som är särskilt utsatta. Det gör att staden, polisen och stadsdelarna kan använda underlaget i sitt fortsatta arbete med att göra gemensamma och riktade satsningar för att utveckla just de områdena, säger utvecklingsledare Nakisa Khorramshahi i en artikel i Vårt Göteborg.

Liknande publikationer

Mobbningens minsta gemensamma nämnare

11 juni, 2015

Rapporten innehåller två delar: Den första delen beskriver hur olika former av mobbning hänger ihop med nätmobbning. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000…


Bedömning av kränkningar

11 juni, 2015

Rapporten Bedömning av kränkningar (2015) baseras på en enkät till 200 pedagoger i en stadsdel i Göteborg och tar upp svårigheten i att bedömda vad…


Att upptäcka spelproblem

4 mars, 2015

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I…


Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog

27 februari, 2015

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….