SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social resursnämnd. Om Social resursnämnd bifaller förslaget kommer planen att gå ut på remiss mellan 21 december och 31 mars och därefter omarbetas för att beslutas om i Kommunfullmäktige framåt sommaren 2018.

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och handlar alla människors rätt att fritt från förtryck, diskriminering och våld bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Här ingår bland annat sex- och samlevnadsundervisning, information, rådgivning, stöd och vård.

SRHR är en mänsklig rättighet

I en jämlik stad har alla människor samma möjligheter att ta del av de här sakerna. SRHR är en del av mänskliga rättigheter. Den här planen lyfter fram ett rättighetsperspektiv i förhållande till sexualitet. Tidigare har ett övergripande och systematiskt arbete inom det området saknats i staden.

Den här planen ska bidra till att Göteborgs Stad:

  • ger ett gott bemötande gällande sexualitet
  • ger information om SRHR
  • säkerställer sex- och samlevnadsundervisningen
  • uppmärksammar behov och svårigheter inom sexualitetsområdet då behovsutredningar görs, till exempel, av socialtjänsten
  • förebygger sexuellt våld
  • motverkar destruktiva normer
  • tillhandahåller verksamheter som ger stöd, rådgivning och vård inom det här området som är normmedvetna inkluderande och tillgängliga

Liknande nyheter

Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Missa inte höstens inspirerande kurser om sex- och samlevnadsundervisning

25 september, 2018

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla…


Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

29 augusti, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…