SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social resursnämnd. Om Social resursnämnd bifaller förslaget kommer planen att gå ut på remiss mellan 21 december och 31 mars och därefter omarbetas för att beslutas om i Kommunfullmäktige framåt sommaren 2018.

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och handlar alla människors rätt att fritt från förtryck, diskriminering och våld bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Här ingår bland annat sex- och samlevnadsundervisning, information, rådgivning, stöd och vård.

SRHR är en mänsklig rättighet

I en jämlik stad har alla människor samma möjligheter att ta del av de här sakerna. SRHR är en del av mänskliga rättigheter. Den här planen lyfter fram ett rättighetsperspektiv i förhållande till sexualitet. Tidigare har ett övergripande och systematiskt arbete inom det området saknats i staden.

Den här planen ska bidra till att Göteborgs Stad:

  • ger ett gott bemötande gällande sexualitet
  • ger information om SRHR
  • säkerställer sex- och samlevnadsundervisningen
  • uppmärksammar behov och svårigheter inom sexualitetsområdet då behovsutredningar görs, till exempel, av socialtjänsten
  • förebygger sexuellt våld
  • motverkar destruktiva normer
  • tillhandahåller verksamheter som ger stöd, rådgivning och vård inom det här området som är normmedvetna inkluderande och tillgängliga

Liknande nyheter

Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

31 maj, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…


Ny sajt ska öppna för samtal om hiv

30 november, 2017

Den nya sajten hivplus.nu ska få fler att prata om hiv. Samhällets negativa föreställningar om hiv är fortfarande många, trots att dagens mediciner gör all skillnad. …


Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in…


Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…


Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk…