Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019

Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i årskurs 9 spelat om pengar någon gång och i gymnasiets år 2 har en fjärdedel gjort det. Att ha spelat för pengar någon gång och senaste 12 månaderna har sedan 2013 minskat i både grundskolan och gymnasiet. Spel om pengar hos ungdomar är mer svårupptäckt för föräldrar och omgivning än andra riskbeteenden som skolk, mobbning, användning av alkohol, tobak och narkotika men de hänger ofta ihop.

Spel om pengar bland unga i Göteborg – Uppgifter från undersökningarna Skolelevers drogvanor 2013 2016 samt 2019

Liknande nyheter

Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer,…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


Sluta röka under Ramadan

21 april, 2020

Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott…


Stöd till tonårsföräldrar

21 april, 2020

I föräldrabroschyren finns information till Göteborgs tonårsföräldrar om alkohol och andra droger samt tips om vart man kan vända sig för rådgivning och stöd. Nu…