Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade
behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
under år 2019 avseende användning av alkohol och narkotika,
uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med tidigare års data (2013-2018) för att belysa trender i de tre städerna. Rapporten
sammanställs årligen och utgör ett underlag för kunskaps- och
metodutveckling vid verksamheterna. Författare till rapporten är fil dr Mats
Anderberg och fil dr Mikael Dahlberg.

Indikatorrapport 2019 Mini-Maria

Liknande okategoriserade

Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

Casino online
15 januari, 2021

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande…


Cannabis på schemat

Skolskåp
21 december, 2020

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i…


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer,…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


27 maj, 2020

Ungas spel om pengar i GBG 2013 2016 och 2019