Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

Publicerad den

Sexuell hälsa

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter.

»» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om sexualitet, sexuell hälsa

och sexuell utsatthet i sitt arbete?

»» Tema 2: Hur kommer frågor om sexualitet, sexuell hälsa och sexuell

utsatthet upp i mötet med klienter?

»» Tema 3: Hur hanterar socialsekreterarna ärenden med klienter som har

utsatts för sexuellt våld, våld i nära relation och hedersrelaterat förtyck

och våld?

»» Tema 4: Att stärka ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka behov

kopplade till SRHR

SRHR rapport- Varje gång du hör det

Liknande okategoriserade

Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

10 januari, 2021

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv…


Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått…


Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

ryggar
9 september, 2020

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli…