Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

Publicerad den

Sexuell hälsa

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter.

»» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om sexualitet, sexuell hälsa

och sexuell utsatthet i sitt arbete?

»» Tema 2: Hur kommer frågor om sexualitet, sexuell hälsa och sexuell

utsatthet upp i mötet med klienter?

»» Tema 3: Hur hanterar socialsekreterarna ärenden med klienter som har

utsatts för sexuellt våld, våld i nära relation och hedersrelaterat förtyck

och våld?

»» Tema 4: Att stärka ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka behov

kopplade till SRHR

SRHR rapport- Varje gång du hör det

Liknande nyheter

Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

ryggar
9 september, 2020

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli…