Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal.

Program
9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria
9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare
9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från osäkert läge till säkert läge Staffan Hübinette, lärare i prevention/socialpedagogik och författare
10:15-10:45 Fika
10.45- 11:30 Fortsättning Staffan Hübinette
11:30-12:30 Exempel på hur skolan kan arbeta framgångsrikt med sitt narkotikaförebyggande arbete Bert-Inge Karlsson, kurator Klippans gymnasium
12:30-13:30 Lunch på egen hand
13:30-14:30 De vanligaste preparaten som unga använder och vilken hjälp finns det att få? Jenny Alfaro och Marit Englund, Mini-Maria
14:30-14:50 Anmälan till Socialtjänst och polis – vad händer sedan? Marit Englund, socionom Mini-Maria
14:50-15:20 Fika
15:20-15:50 Framgångsrikt drogförebyggandearbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera?
15:50-16.00 Avslutning

Moderator: Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS, Social utveckling
Datum: onsdag 30 september 2020
Klockan: 9.00-16.00 Registreringen öppnar 8.30
Plats: Kristinedals träningscenter, Byfogdegatan 4

Vi bjuder på förmiddag- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand!
Utbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat! Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig.
Varmt välkomna!Liknande okategoriserade

Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

Casino online
15 januari, 2021

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande…


Cannabis på schemat

Skolskåp
21 december, 2020

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


27 maj, 2020

Ungas spel om pengar i GBG 2013 2016 och 2019