Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal.

Program
9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria
9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare
9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från osäkert läge till säkert läge Staffan Hübinette, lärare i prevention/socialpedagogik och författare
10:15-10:45 Fika
10.45- 11:30 Fortsättning Staffan Hübinette
11:30-12:30 Exempel på hur skolan kan arbeta framgångsrikt med sitt narkotikaförebyggande arbete Bert-Inge Karlsson, kurator Klippans gymnasium
12:30-13:30 Lunch på egen hand
13:30-14:30 De vanligaste preparaten som unga använder och vilken hjälp finns det att få? Jenny Alfaro och Marit Englund, Mini-Maria
14:30-14:50 Anmälan till Socialtjänst och polis – vad händer sedan? Marit Englund, socionom Mini-Maria
14:50-15:20 Fika
15:20-15:50 Framgångsrikt drogförebyggandearbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera?
15:50-16.00 Avslutning

Moderator: Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS, Social utveckling
Datum: onsdag 30 september 2020
Klockan: 9.00-16.00 Registreringen öppnar 8.30
Plats: Kristinedals träningscenter, Byfogdegatan 4

Vi bjuder på förmiddag- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand!
Utbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat! Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig.
Varmt välkomna!Liknande nyheter

Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 maj, 2020

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i…


Sluta röka under Ramadan

21 april, 2020

Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott…


Stöd till tonårsföräldrar

21 april, 2020

I föräldrabroschyren finns information till Göteborgs tonårsföräldrar om alkohol och andra droger samt tips om vart man kan vända sig för rådgivning och stöd. Nu…