Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

Publicerad den

Casino online

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande och/eller spelar om pengar finns det risk för stora konsekvenser i livet. Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom spelområdet och visa vart unga, föräldrar och andra vuxna i ungas närhet kan vända sig för att få stöd.

Målgruppen är personer som möter unga i åldern 15–18 år inom skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller idéburna organisationer i Västra Götaland.

Program

13.30.-13.40 Välkomna Introduktion

13.40 – 14.00 Presentation av Rapporten Spel om pengar bland unga i Göteborg. Uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013, 2016 och 2019. Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS, Göteborg Stad.

14.00 -14.30 Hur ser kopplingen mellan gaming och gambling ut? Erfarenheter från Spelberoendeteamet Göteborg. Johan Conse, psykoterapeut. Spelberoendeteamet, Göteborg Stad.

14.30 -14.45 PAUS

14.45 – 15.15 Hur arbetar Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa med behandling av spelberoende och dataspelsberoende. Annika Hofstedt psykolog, enhetschef på Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa. Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen.

15.15- 15.35 Föräldrar behövs i det förebyggande arbetet om spel om pengar. Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

15.35-15.50 Länsstyrelsen berättar om kunskapsstödet som tagits fram riktat till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet om spel om pengar. Maribel Basualdo Raneskog, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen.

15.50- 16.00 Avslutning

Tid/datum: 3 mars klockan 13.30 – 16.00

Plats: Seminariet kommer att webbsändas. Länken du behöver för att delta får du en vecka innan.

Anmälan: Via denna länk senast den 19 februari

Liknande okategoriserade

Cannabis på schemat

Skolskåp
21 december, 2020

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i…


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer,…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


27 maj, 2020

Ungas spel om pengar i GBG 2013 2016 och 2019