Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

Publicerad den

BBIC - Barns behov i centrum

Barn har rätt att komma till tals inför beslut inom socialtjänsten. Deras erfarenhet och vilja ska dokumenteras lika tydligt som andras. Vägledningen visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa.
Socialtjänsten har på senare år utvecklat sitt arbete vad gäller att samtala med barn och ungdomar. Lika viktigt som att prata med barnet är att dokumentera barns och ungdomars beskrivningar, uppfattningar och vilja när det rör arbete med att stärka deras ställning. Häri ingår också att utreda, redovisa och beakta barnets bästa i alla beslut som berör barnet.
Barn har rätt att säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på vad barn har att berätta. Att så har skett ska märkas och göras konkret i dokumentationen.
Socialstyrelsen, 2012

Liknande artiklar

Utbildningsmaterial introduktionsprogram socialsekreterare

25 juni, 2015

På webben har vi samlat de powerpoint-presentationer som används i samband med introduktionsprogrammet för socialsekreterare.


Barns behov i centrum – Formulär och stöddokument

31 mars, 2014

Innehåller utbildningsversionen av samtliga formulär och dokument samt IT-versionen med hjälptexter. Reviderad 2011  


Barns behov i centrum – Grundbok (BBIC)

31 mars, 2014

Det här är grundboken som är avsedd att användas i Socialstyrelsens BBIC-utbildningar. Du som ska gå Social Utvecklings kurs i BBIC ska ha läst in…