Föreningsutveckling

Publicerad den

Samverkan med social ekonomi

Vi utbildar själva i praktisk föreningskunskap, systematiskt kvalitetsarbete i föreningar, mångfaldsstrategi och likställdhetsplanering, mm.

Vi ansvarar också för att koordinera och administrera utbildning inom Stöd till social ekonomi. Gärna genom att köpa utbildningstjänster av sektorn social ekonomi, till exempel utbildningar som riktar sig till föreningar och sociala företag.

Alla utbildningar vi erbjuder är gratis.

 

Liknande konsultation

Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

18 mars, 2014

Vi erbjuder processtöd och utbildning i frågor som rör samverkan med social ekonomi. Det kan handla om former och metoder för samverkan eller ekonomiska modeller….