ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed påverka skolresultaten. Vi erbjuder stöd i det ANDT-förebyggande arbetet till dig som ska arbeta med frågorna i grundskolan och på gymnasiet.

kan stötta skolan i deras arbete med att ta fram en poilcy och handlingsplan för ANDT!

Exempel på innehåll

Stöttning av skolans arbete med att ta fram poilcy och handlingsplan för ANDT

Lagstiftning, riktlinjer och skolans styrdokument – med fokus på ANDT

Tobak-, alkohol- och narkotikatrender

Ungdomars användning av ANDT och kunskap om de olika preparaten

Risk- och skyddsfaktorer

Framgångsfaktorer i förebyggande arbete

Målgrupp

Yrkesverksamma i Göteborg som möter barn och unga.

 

Liknande konsultation

Tobaksförebyggande arbete

7 maj, 2014

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en…


Skolrapport- drogvaneundersökningen 2016

14 mars, 2014

– konsultation och dialog Innehåll Resultat på skolnivå från senaste drogvaneundersökningen i Göteborg presenteras. Undersökningen genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2 på…


Drogvaneundersökningen 2016

14 mars, 2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete – konsultation och dialog Innehåll Senaste drogvaneundersökningen i Göteborg genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet av CAN (Centralförbundet…