Är du vår nya medarbetare? Dialoga söker utvecklingsledare

Publicerad den

Brottsutsatthet och våld i nära relationer Våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer söker en utvecklingsledare.

Dialoga tillhör verksamhetsområdet Social utveckling och har i uppdrag att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för att förbättra och kvalitetsutveckla stödet till barn och vuxna som lever med våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om tjänsten i platsannonsen>>>

Liknande nyheter

Utbildning i att samtala med våldsutsatta kvinnor

17 oktober, 2017

Vad är verksamt i mötet med en våldsutsatt kvinna? – Betydelsen av ett gott gensvar. Dialoga erbjuder en kostnadsfri halvdagsutbildning om våld i nära relationer med…


Konferens 24 november – Cause of Death: Woman

Print
3 oktober, 2017

Välkommen på konferens med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Trollhättans stad och Utväg Södra…


Regeringens särskilda utredare på besök i Göteborgs Stad

29 augusti, 2017

Göteborgs Stad har haft besök av representanter som arbetar med regeringsuppdraget att utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Inför besöket fick…


Läs kartläggningen av förekomst av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

14 augusti, 2017

Rapporten visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som studerats…


Konferens om hatbrott 9 juni

Inbjudan konferens om hatbrott
12 maj, 2017

Kompetenscentrum om brottsutsatthet ordnar konferens om hatbrott tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Brottsoffermyndigheten.  -Syftet med konferensen är att belysa och ge kunskap om hatbrott…