Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

Publicerad den

orostelefonen

Våldsbejakande extremism

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet.

Rapporten riktar sig till dig som vill ha en bättre inblick i arbetet med telefonen. I slutet av rapporten ges ett antal rekommendationer till alla som arbetar med att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism:

”Utifrån våra erfarenheter och lärdomar vill vi rekommendera andra som arbetar med frågor som rör radikalisering och våldsbejakande extremism att:

Se vikten av stöd till anhöriga. Anhöriga och närstående är en sårbar grupp som ofta behöver mer stöd och hjälp än vad som finns att få runt om i Sverige idag. Samtidigt säger forskning att just goda relationer till anhöriga och andra närstående är en jätteviktig nyckel till att någon som vill lämna en våldsbejakande, extremistisk rörelse ska lyckas göra det.

Samverka mellan olika aktörer – se varandras styrkor. Den som vi hänvisat vidare har oftast fått bäst hjälp i de fall där samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle är upparbetad. Varje part har sitt expertområde och tillsammans kan de erbjuda mer stöd i ett ärende än de hade kunnat göra var för sig. Samverkan förutsätter en god kännedom om vilken typ av hjälp som finns tillgänglig i kommunen eller närområdet. Olika aktörer behöver också hitta en gemensam syn på problematiken och hur de kan arbeta med den.

I kommuner – var beredda på att frågan kan komma. De kommuner som vi kunnat samverka bäst med är de kommuner som är beredda på att de kan behöva arbeta med frågor som rör våldsbejakande extremism. De har tänkt till kring behov som kan uppstå och vilket utbud av stöd som finns lokalt i deras kommun. Vår upplevelse är att personerna som arbetar med frågan i dessa kommuner förstår väl vad de gör och varför.”

Ta del av fler rekommendationer och lärdomar i årsrapporten här.

Telefonnumret till Orostelefonen är 020-100 200.

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…