Artikel i tidningen Insikt: Kunniga tolkar skapar trygghet

Publicerad den

Hivprevention Sexuell hälsa

Tidningen Insikt har uppmärksammat projektet Tolkbart, där tolkar utbildas i sexuell hälsa och rättigheter. Ur artikeln: ”Att prata om intima frågor med främmande människor ar svårt for de flesta. Att dessutom ha en tredje person i rummet, som ska översatta det som sägs, kan göra situationen näst intill omöjlig. Samtidigt finns det sätt att vända tolkens närvaro till någonting positivt.

Ur artikeln:

”Att prata om intima frågor med främmande människor är svårt for de flesta. Att dessutom ha en tredje person i rummet, som ska översatta det som sägs, kan göra situationen näst intill omöjlig. Samtidigt finns det sätt att vända tolkens närvaro till någonting positivt.”

Kunniga tolkar skapar trygghet (pdf)

 

 

Liknande nyheter

Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in…


Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…


Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk…


Här är höstterminens kurser om sex- och samlevnadsundervisning

Pennor och tavla. Foto: Marit Lissdaniels
8 augusti, 2016

Bland höstterminens utbud hittar du bland annat workshopen ”Bråkiga pojkar och duktiga flickor” och en kurs som utgår från en ny app, framtagen för och tillsammans…


FN antog ny resolution om hiv och aids

16 juni, 2016

Under ett högnivåmöte i FN den gångna veckan antogs en ny resolution avseende hiv och aids. Det övergripande målet är minskad spridning av hiv och…