Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess
Publicerad den

Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna…