Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad
Publicerad den

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får…


”Unga vill prata om känslor och relationer”
Publicerad den

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna…


Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg
Publicerad den

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny…


CAN Fakta om ANDT
Publicerad den

Här hittar du svar på några vanliga frågor om alkohol och narkotika och också våra faktablad om olika typer av…


Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar
Publicerad den

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur…