Välkommen på konferens om Återhämtningens vägar och möjligheter

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Dagen kommer att innehålla paneldiskussion och forskning om förändring från missbruksproblem. Lisa Skogens, Ninive Von Greiff, Stockholms Universitet föreläser om Vilka faktorer brukare och professionella framhåller som viktiga för en positiv förändringsprocess?

Om Delaktighet och delat beslutsfattande för att främja återhämtning talar Ulla-Karin Schön från Stockholms Universitet. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Boendestödet i SDF Lundby Friskvårdsklubben belyser kamratstöd och sociala sammanhangs betydelse för återhämtning. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Basta Väst, Vägen ut! kooperativen berättar om arbete och sysselsättning som en del i återhämtning.

Recovery Göteborg går ut på att finna vägar för att stärka individens egna resurser och bygga upp ett ”recoverykapital” som gör det lättare att lämna missbruk och komma tillbaka i samhället. Fokus ligger på återhämtningsprocessen, för att visa att människor som har eller håller på att återhämta sig från ett beroende är en tillgång för samhället och en del av lösningen.

Obs! tänk på att avanmäla dig till psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se, senast den 29 nov om du får förhinder, en kostnad på 600 kr kan annars komma att utgå. Kom i god tid. Vi stänger dörrarna 8.30. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostar du själv.

En samverkan mellan NSPHiG, Recoverynätverket och Göteborgs Stad.

Målgrupp: Konferens för dig i Göteborg som möter personer med:
– missbruk/beroende
– psykisk ohälsa

Datum och tid: torsdag den 5 december 2019 klockan 8.30-16.00

Plats: Folkets hus, lokal Asperö, Järntorget

Obs! tänk på att avanmäla dig till psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se, senast den 29 nov om du får förhinder, en kostnad på 600 kr kan annars komma att utgå.

Kom i god tid. Vi stänger dörrarna 8.30. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostar du själv.

Anmäl dig här

En samverkan mellan NSPHiG, Recoverynätverket och Göteborgs Stad.

Varmt Välkommen!

Liknande nyheter

Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 maj, 2020

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i…


Sluta röka under Ramadan

21 april, 2020

Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott…


Stöd till tonårsföräldrar

21 april, 2020

I föräldrabroschyren finns information till Göteborgs tonårsföräldrar om alkohol och andra droger samt tips om vart man kan vända sig för rådgivning och stöd. Nu…