Att förebygga hiv och STI

Publicerad den

Sexuell hälsa

Denna vägledning i förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna är den andra bearbetade upplagan av Att förebygga hiv och STI bland unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer. Smittskyddsinstitutet 2011

 

Liknande forskningsinlägg

Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

19 december, 2014

  Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och…


Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

19 december, 2014

Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar…


Unga risktagande – En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

18 november, 2014

Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar,…


Normbrytande liv i Göteborg

28 augusti, 2014

Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i…