Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Publicerad den

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Social resursförvaltning bjuder in till ett seminarium, 23 april, med representanter från Utrikesdepartementet.

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökande grad av nödställda med hemvist i Sverige som under en utlandsresa utsatts för familjerelaterat våld och förhindrats att återvända till Sverige. Det rör sig om personer som – i en hederspräglad eller patriarkal kontext – med avsikt blivit nödställda av sina närstående, oftast i familjens ursprungsland. De drabbade riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning, att utsättas för hot, tvång eller våld från familjens sida, eller att tvingas bli kvar i utlandet mot sin vilja.

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län in representanter från UD som berättar om problematiken sett från utrikesförvaltningens perspektiv. Under föreläsningen går de också igenom olika vägar som finns för att försöka bistå en nödställd person.

Läs mer och anmäl dig via vårt kalendarium>>>