Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Publicerad den

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.

Våld i nära relationer

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Social resursförvaltning bjuder in till ett seminarium, 5 december, med representanter från Utrikesdepartementet.

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökande grad av nödställda med hemvist i Sverige som under en utlandsresa utsatts för familjerelaterat våld och förhindrats att återvända till Sverige. Det rör sig om personer som – i en hederspräglad eller patriarkal kontext – med avsikt blivit nödställda av sina närstående, oftast i familjens ursprungsland. De drabbade riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning, att utsättas för hot, tvång eller våld från familjens sida, eller att tvingas bli kvar i utlandet mot sin vilja.

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck bjuder in representanter från UD som berättar om problematiken sett från utrikesförvaltningens perspektiv. Under föreläsningen går de också igenom olika vägar som finns för att försöka bistå en nödställd person.

Läs mer och anmäl dig via vårt kalendarium>>>

Liknande nyheter

Dialoga uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med föreläsning

Föreläsare Johannes Leidinger
14 januari, 2019

6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar dagen genom…


Utbildning om unga och partnervåld

11 december, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Under våren 2019 erbjuder Dialoga två tillfällen av den uppskattade och efterfrågade halvdagsutbildningen…


Anmäl dig till vårens basutbildning om våld i nära relation

Person som räcker upp handen
5 december, 2018

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu…


Ny basutbildning om hedersrelaterat våld

En grupp med människor som sitter och lyssnar på två personer som gör en presentation.
4 december, 2018

Från och med våren 2019 erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld en helt nyframtagen utbildning. Syftet med utbildningen är…


Välkommen på utbildning om hedersrelaterat våld

27 november, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld anordnar tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter en utbildning om hedersrelaterat våld. Utbildningen är…