Våld i nära relation

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner utbildning och rådgivning i frågor som rör våld i nära relationer. Dialoga arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ser till samtliga som lever med våld – barn, kvinnor och män. Syftet är att höja kunskapsnivån för personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld. Det leder i sin tur till att våld i nära relation lättare upptäcks och att utsatta får ett gott bemötande.

Dialoga kan ge både en grundutbildning i våld i nära relation och en vidareutbildning med syfte att du som deltagare sedan själv ska kunna utbilda i din organisation. Kontakta oss för mer information om utbildningarna.

Du kan även kontakta oss för konsultation om du vill ha stöd kring hur du kan hantera frågan om våld i din organisation, eller få råd i olika ärenden och situationer. Det kan röra frågor som till exempel organisation, handläggning och allmänt om våld.

 

Liknande konsultation

Stöd till brottsutsatta

28 april, 2014

Kompetenscentrum för stöd till brottsutsatta (KBU) kan ge råd och utbildning inom olika frågor som rör brottsutsatta, till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete.