Våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Dialoga ger konsultationer på strategisk, övergripande nivå inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

En verksamhet inom Göteborgs Stad kan konsultera Dialoga i sitt strategiska arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En konsultation kan utmynna i olika aktiviteter beroende på identifierade behov.

Observera att konsultationer inte ges när det gäller individärenden. 

Kontakt: dialoga@socialresurs.goteborg.se 

 

Liknande konsultation

Stöd till brottsutsatta

28 april, 2014

Kompetenscentrum för stöd till brottsutsatta (KBU) kan ge råd och utbildning inom olika frågor som rör brottsutsatta, till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete.