Boka dagen – 11 april mässa kring beroendeproblematik och återhämtningsprocessen ”Recovery”

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur mycket vet du om att ta sig ur ett beroende? Möter du någon privat eller i ditt arbete med missbruksproblem? Den 11 april ordnas en mässa med fokus på det stöd som finns för att återkomma till en vardag utan droger och missbruk.

Mässan är en del i ett projekt med stadsdelen Majorna-Linné och Social resursförvaltning. Projektet går ut på att finna vägar för att stärka individens egna resurser och bygga upp ett recoverykapital runt individen som gör det lättare att komma tillbaka i samhället. Här synliggörs återhämtningsprocessen för att visa att människor som har eller håller på att återhämta sig från ett beroende är en tillgång för samhället, en del av lösningen.

  • Vi har mycket att vinna på att bygga upp ett recoverykapital, inte enbart för den enskilde individen och dess närstående, utan för hela samhället. Genom att samla olika aktörer och börja nätverka kan vi ge ett bättre stöd, säger koordinatorn Monica Fäldt som är samordnare för projektet i Majorna-Linné. Bakom mässan den 11 april står det idéburna missbruksnätverket, tillsammans med SDF Majorna-Linne och Social resursförvaltning.

Plats: Dalheimers hus
Tid: Eftermiddag/kväll den 11 april

Mässan är öppen för alla, stora som små, du som jobbar, bor eller vistas i stadsdelen.

Liknande nyheter

Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

27 maj, 2020

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i…


Sluta röka under Ramadan

21 april, 2020

Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott…


Stöd till tonårsföräldrar

21 april, 2020

I föräldrabroschyren finns information till Göteborgs tonårsföräldrar om alkohol och andra droger samt tips om vart man kan vända sig för rådgivning och stöd. Nu…