Boka dagen – 11 april mässa kring beroendeproblematik och återhämtningsprocessen ”Recovery”

Publicerad den

Hur mycket vet du om att ta sig ur ett beroende? Möter du någon privat eller i ditt arbete med missbruksproblem? Den 11 april ordnas en mässa med fokus på det stöd som finns för att återkomma till en vardag utan droger och missbruk.

Mässan är en del i ett projekt med stadsdelen Majorna-Linné och Social resursförvaltning. Projektet går ut på att finna vägar för att stärka individens egna resurser och bygga upp ett recoverykapital runt individen som gör det lättare att komma tillbaka i samhället. Här synliggörs återhämtningsprocessen för att visa att människor som har eller håller på att återhämta sig från ett beroende är en tillgång för samhället, en del av lösningen.

  • Vi har mycket att vinna på att bygga upp ett recoverykapital, inte enbart för den enskilde individen och dess närstående, utan för hela samhället. Genom att samla olika aktörer och börja nätverka kan vi ge ett bättre stöd, säger koordinatorn Monica Fäldt som är samordnare för projektet i Majorna-Linné. Bakom mässan den 11 april står det idéburna missbruksnätverket, tillsammans med SDF Majorna-Linne och Social resursförvaltning.

Plats: Dalheimers hus
Tid: Eftermiddag/kväll den 11 april

Mässan är öppen för alla, stora som små, du som jobbar, bor eller vistas i stadsdelen.