Här kan du boka uppdrag från Social utveckling. Du kan få stöd och utbildning inom våra olika områden.

Föreläsning. Foto: Lo Birgersson.Du kan boka följande:

  • Föreläsning
  • Konsultation
  • Kurs/utbildning (du hittar också kurser och utbildningar i kalendariet)
  • Processtöd 

Kostnadsfritt

Stödet från Social utveckling är kostnadsfritt.

Hittar du inte vad du söker nedan, klicka på ”Kontakta mig” så hör vi av oss och kommer gemensamt fram till ett upplägg utifrån behov. Vi skräddarsyr en lösning som passar just din verksamhet eller arbetsplats.

Kontakta mig!

Föreläsning

Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

Vi erbjuder processtöd och utbildning i frågor som rör samverkan med social ekonomi. Det kan handla om former och metoder…

Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av…

Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel….

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en…

Vad är HAP och vad är CPU?

HAP som är en förkortning av Haschavvänjningsprogrammet har många hört talas om. Men varför togs metoden fram? Hur skiljer sig…

Jämställdhet, sexualitet och relationer

Beställ en föreläsning om skolans uppdrag om att arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån  Lgr-11 och Gy-11. Kontakta Eva…

Konsultation

Drogvaneundersökningen 2016

Alkohol- och drogförebyggande arbete – konsultation och dialog Innehåll Senaste drogvaneundersökningen i Göteborg genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2…

Skolrapport- drogvaneundersökningen 2016

– konsultation och dialog Innehåll Resultat på skolnivå från senaste drogvaneundersökningen i Göteborg presenteras. Undersökningen genomfördes under 2016 i årskurs…

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner konsultation i frågor som rör barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation.

Stöd till brottsutsatta

Kompetenscentrum för stöd till brottsutsatta (KBU) kan ge råd och utbildning inom olika frågor som rör brottsutsatta, till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete.

ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed…

Tobaksförebyggande arbete

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna….

Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är…

Jämställdhet, sexualitet och relationer

Skolan har idag ett tydligt uppdrag som handlar om att arbeta med jämställdhet och med att bryta traditionella könsmönster. Under…

Kurs och utbildning

Effekt (Örebro preventionsprogram)

Att motivera och stödja föräldrar att vara restriktiva när det gäller ungdomar och alkohol är en hörnsten i det alkoholpreventiva…

Grundkurs: jämställdhet, sexualitet och relationer

Beställ en kurs om hur skolan kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån Lgr-11 och Gy-11. Upplägg utifrån era…

4 minuter IOP

I tre korta filmer kan du lära dig grunderna om vad IOP – Idéburet offentligt partnerskap är och vad som är…

Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell…