Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Social utveckling Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden.

Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården.

Färre antal brott men ökad otrygghet

I rapporten framkommer bland annat hur det totala antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Göteborg har minskat. Nivån år 2013 är lägre än 2002 och det går att notera – efter en viss ökning i slutet av 2000-talet – en minskande trend sedan 2009.

Samtidigt visar rapporten hur människors oro för brottslighet är större i de tre storstäderna än i landet som helhet, och hur oron är lägre i Stockholm än i Göteborg och Malmö (högst andel).

För Göteborg gäller att otryggheten beroende på rädsla för att bli utsatt för personbrott har ökat under perioden 2006–2013. Ökningen är genomgående för alla stadsdelar, möjligen med undantag för Västra Göteborg. Otryggheten är högre för kvinnor än för män och äldre (+65 år) är mer otrygga än yngre.

Ojämn fördelning av otryggheten

Resultaten i rapporten baseras på kvantitativa mått. För att få en mer rättvis bild av läget behövs kvalitativ komplettering, men några av de viktigaste resultaten redovisas här i korthet:

  • Flera brottskategorier har kontinuerligt minskat under lång tid
  • Flertalet har minskat under de senaste åren
  • För några syns en ökning (sexualbrott och bedrägeribrott)
  • Oron och otryggheten är stor, särskilt i storstadsområdena
  • Otryggheten ökar och den är högst bland kvinnor och äldre personer
  • Otryggheten är ojämnt fördelad: den är högst i stadsdelar med hög nivå av socioekonomiska problem, och inom dessa stadsdelar är den särskilt hög i de mest utsatta områdena

 

Liknande publikationer

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

27 juni, 2018

Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor….


Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

13 februari, 2018

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som…


Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

24 november, 2017

Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i…


Kartläggning av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

14 augusti, 2017

Denna rapport visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som…


Särskilt utsatta områden i Göteborg

15 februari, 2017

Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer…