Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete

Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor.

Rapporten innehåller bland annat resultat från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, Nationella trygghetsundersökningen Lokal. Undersökningen ger svar på hur boende i olika lokalpolisområden svarat på frågor om trygghet och brottslighet.

Jämförelser mellan lokalpolisområden i Göteborg

Rapporten innehåller också anmälningsstatistik, siffror om brottsutsatthet och resultat ur SOM-undersökningen som görs av Göteborgs Universitet. 

Vad gäller resultaten från Nationella trygghetsundersökningen Lokal innehåller rapporten jämförelser mellan olika lokalpolisområden i Göteborg. Resultaten visar bland annat att boende som bor i de lokalpolisområden där det finns områden som polisen kallar särskilt utsatta är de som känner sig som mest otrygga.

Eftersom 2017 var första året Nationella trygghetsundersökningen Lokal genomfördes går det först nästa år att se om otryggheten ökat eller minskat i lokalpolisområdena.

Göteborg följer nationella mönster  

Rapporten visar också att Göteborg följer nationella mönster på flera områden:

  • Oron är störst i utsatta områden.
  • Otryggheten har ökat bland de äldre, särskilt bland kvinnor. Även fler äldre män känner sig otrygga idag än för några år sedan.
  • Skolbarn i de äldre åldrarna upplever större otrygghet än de yngre barnen.
  • Boende i flera områden tycker att buskörning med moped och nedskräpning är två återkommande problem.
  • Totala antalet anmälda brott har minskat.

Om rapportserien

Rapportserien Brott och trygghet syftar till att ge en sammanfattande bild över utvecklingen vad gäller brottslighet och trygghet i Göteborg. Genom att kombinera flera olika källor kan rapporterna fungera som underlag i arbetet med att ta fram lokala problembilder i stadsdelarna. Vilken typ av brottslighet ökar eller minskar i ett visst område? Hur ser utvecklingen ut vad gäller trygghet och otrygghet bland de boende?

Det här är den fjärde rapporten i serien Brott och trygghet. Rapporten ges ut årligen av Social resursförvaltning.

 

Liknande publikationer

Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

13 februari, 2018

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som…


Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

24 november, 2017

Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i…


Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

17 augusti, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Ny rapport om ungdomsbrottslighet

16 juni, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Fokus på utsatta områden i ny rapport från polisen

10 februari, 2016

Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta…