Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i staden. Vad gäller otrygghet ökade den mycket mellan åren 2015 och 2016 i staden, i linje med resten av riket.

Rapporten bygger på tre olika källor:

  • svar från boende i Göteborg från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning.
  • brottstatistik från polisen
  • sjukvårdsdata från Socialstyrelsen

Svaren ur Nationella trygghetsundersökningen har varit möjliga att få genom en specialbeställning Social resursförvaltning gjort till Brottsförebyggande rådet.

Mer än halverat antal skjutningar i Storgöteborg

Rapporten visar bland annat hur antalet skjutningar mer än halverats under år 2017 i Storgöteborg. Under år 2016 skedde 40 stycken skjutningar, att jämföra med 2017 då 16 stycken skjutningar ägde rum. Till polisområde Storgöteborg räknas lokalpolisområdena City, Hisingen, Nordost, Syd och Kungälv-Ale.

Antal anmälda brott i fyra kategorier

Rapporten redogör också för antalet anmälda brott för några brottskategorier.

  • Misshandel
  • Stöld-, rån- och häleribrott
  • Alkohol- och narkotikabrott
  • Sexualbrott

Kategorierna har valts ut utifrån en bedömning att de tillhör en vanlig brottstyp, att det har skett en tydlig förändring eller att de har uppmärksammats mycket medialt under det senaste året.

Otryggheten stor

Vad gäller statistiken från Nationella trygghetsundersökningen visar rapportens sammanställning att otryggheten ökade mycket i Göteborg mellan åren 2015 och 2016, i linje med riket i stort. I rapporten görs också jämförelser med kranskommunerna till Göteborg.

Rapporten som bläddringsbar pdf

Läs rapporten som bläddringspar pdf: Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg.  

Liknande publikationer

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

27 juni, 2018

Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor….


Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

13 februari, 2018

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som…


Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

17 augusti, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Ny rapport om ungdomsbrottslighet

16 juni, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Fokus på utsatta områden i ny rapport från polisen

10 februari, 2016

Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta…