Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de är i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) (mindre än 6 månaders regelbunden användning, tre gånger i veckan eller mer) eller är för unga för HAP (yngre än 18 år). Pilotstudiens huvudsyfte har varit att undersöka genomförbarheten av CPU i det kliniska arbetet på ett antal utvalda pilotenheter. Syftet har också varit att på enheterna beskriva problembilden vid programstart hos de ungdomar som deltar i programmet och även studera möjliga förändringar under programtiden.

Karin Patriksson, 2015

Läs rapporten

Läs mer på Cannabishjalpen

Liknande publikationer

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné