Därför vill vi fortsätta att uppmärksamma World Aids Day

Publicerad den

Hivprevention Sexuell hälsa

Den 1 december är det Världsaidsdagen, eller World Aids Day. Men varför ska vi egentligen fortsätta att uppmärksamma den? Hör vad Hanna Rahm som jobbar med hivprevention på Social utveckling har att säga om det.

– Det är som med alla sådana här ”dagar”: det viktiga är att den ger lite fokus. Att ha en särskild dag ger ett tillfälle att uppmärksamma arbetet med en viktig fråga.

Och varför är det viktigt att prata om hiv i Sverige idag?

– Just för att vi hör så pass lite om det. När jag berättar att jag jobbar med hivfrågor blir folk ofta lite förvånade och säger ”jaha, hiv! Det hörde jag mycket om på 80- och 90-talet – men inte nu! Är det mycket hiv nu igen?” De har liksom inte hört något sedan kampanjerna i början av 90-talet, och de vet inte att möjligheterna för en person som lever med hiv att leva ett bra liv har förändrats radikalt sen dess. Att vara uppdaterad i början av 90-talet är inte detsamma som att vara uppdaterad idag.

 

Hanna1_webb

Det är viktigt att lyfta de nya kunskaper vi har, säger Hanna Rahm.

– Kunskapen bland befolkningen om hiv är låg idag. Och kunskap är faktiskt bästa skyddet mot både hiv, fördomar och stigmatisering.

– Det som verkligen är annorlunda nu är att det faktiskt är säkrare att ha sex med någon som är hivpositiv än med någon som inte vet sin hivstatus. Det tror ju inte de flesta. Förr var det så att man undvek den som var hivpositiv och tog för givet att det var tryggt att ha sex med en som inget sa om hiv. Men det är ju tvärtom. Den som vet sin hivstatus är säkrare än den som kanske är smittad utan att veta om det och därmed inte heller medicinerar.

Fram tills medicinerna kom 1996 så handlade hiv mest om ett tillstånd som ledde till döden, genom aids. Idag ser det inte ut så. Idag är hiv en infektion som, med mediciner, går att jämföra med att leva med vilken annan kronisk sjukdom som helst, som diabetes till exempel.

– Hivsmittade i Sverige lever idag lika länge som andra och dör av helt vanliga orsaker, så att säga, inte av aids. Om de vet om sin hivstatus vill säga, och får rätt medicinering.

Det är därför kunskapen idag är helt revolutionerande. Från att förr ha handlat om att till varje pris undvika hivsmittade, handlar det idag mycket mer om att alla bör veta sin hivstatus, säger Hanna Rahm.

– Tyvärr finns fördomar och stigmatisering kring hivsmittade fortfarande kvar.

Liknande artiklar

Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Så hänger SRHR och socialt arbete ihop

23 oktober, 2015

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men hur hänger SRHR ihop med socialt arbete? Och varför är det viktigt att föra samman de…


Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

17 december, 2014

Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig…