Den responsbaserade modellen – Allan Wade

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Allan Wade har tillsammans med sina kollegor på Centre for Response-Based Practice i Duncan, Kanada, utvecklat den så kallade responsbaserade modellen för att hjälpa personer som har utsatts för våld. De menar att språk och bemötande gentemot en våldsutsatt är avgörande för i vilken utsträckning den utsatte kan behålla sin värdighet och gå vidare.

Liknande forskningsinlägg

Att tala om motstånd – tre artiklar på svenska av Allan Wade

31 mars, 2015

”Att tala om motstånd” är ett dokument med tre vetenskapliga artiklar av den kanadensiska forskaren och familjeterapeuten Allan Wade. Hans originalartiklar har översatts till svenska…


Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 2014

21 oktober, 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar årligen en rapport med resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet i Sverige. Rapporten…


Ohälsa efter våldsbrott

16 oktober, 2014

Brottsutsatta känner sig ofta missförstådda och misstänkliggjorda av samhällsinstanser, och känner sig övergivna i sin utsatthet. Det skriver forskaren Olof Semb i sin avhandling med…


Unga och våld

20 maj, 2014

Studien ”Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter” beskriver hur killar använder sig av våld. Ungdomsstyrelsen har genomfört studien som handlar…


Violence against women: an EU-wide survey

20 maj, 2014

FRA- European Union agency for fundamental rights har genomfört en undersökning där de har frågat 42 000 kvinnor i EU:s 28 medlemsstater om deras erfarenheter…