Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

Publicerad den

Samverkan med social ekonomi

Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för att framhäva det Idéburna offentliga partnerskapet där idéburna organisationer och det offentliga tillsammans definierar hur olika samhällsproblem ska lösas. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

Läs hela artikeln här

Liknande artiklar

Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

16 oktober, 2014

Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar…


Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

25 september, 2014

I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som…


Folkrörelsernas arkiv förvarar föreningshandlingar

7 maj, 2014

Folkrörelsernas arkiv i Göteborg samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningshandlingar sker helt på frivillig väg,…


Idékom- ett råd för samverkan

2 april, 2014

I mars 2010 bildades ett samverkansråd som heter Idékom i Göteborg. Rådet tar upp frågor som är gemensamma för sektorn social ekonomi och Göteborgs stad….


Mötesplats Göteborg

2 april, 2014

Social resursnämnd ger Göteborgs föreningscenter för att driva Mötesplats Göteborg, som är en mötesplats för föreningar i Göteborg.