Drogvaneundersökningen 2016

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Alkohol- och drogförebyggande arbete

– konsultation och dialog

Innehåll

Senaste drogvaneundersökningen i Göteborg genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Kunskapskällar´n i Göteborg. Jämförelser görs med tidigare undersökningar och med riksgenomsnittet och kan skräddarsys efter varje stadsdels resultat. För vissa större skolor finns även skolresultaten. Dessa kan vara till hjälp i det preventiva arbetet i stadsdelarna och ligga till grund för en analys av samband mellan risk- och skyddsfaktorer och olika riskbeteenden. Tidsåtgång och innehåll kan anpassas efter behov. Vill ni ha stöd i arbetet med analysen eller få en presentation av resultaten, välkommen att kontakta oss.

Målgrupp
Yrkesverksamma i Göteborg som möter barn och unga.

Upplysningar
Ulla Kungur
Tel: 031-367 93 26
E-post: ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Liknande konsultation

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

19 mars, 2015

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en halvdagskonferens om kartläggningen. Därefter har…


Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

25 februari, 2015

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel. Du kan anmäla din stadsdel…


Tobaksförebyggande arbete

7 maj, 2014

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en…


ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

7 maj, 2014

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed påverka skolresultaten. Vi erbjuder stöd i…


Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

7 maj, 2014

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av en kartläggning av cannabisanvändandet bland…