ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på Europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år. Huvudsyftet med ESPAD-projektet är att skaffa fram jämförbara data på europeiska skolungdomars drogvanor. För jämförbarhetens skull är undersökningarna i hög grad standardiserade vad gäller frågeformulär, undersökningstillfälle, enkätsituationens utformning och behandlingen av den insamlade datan. Precis som i Sverige besvaras formuläret i klassrummen under skrivningsliknande former. Målgruppen är 15–16-åriga skolelever, motsvarande årskurs nio 9 Sverige. Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar.

Förutom att kunna göra jämförelser mellan länder finns ytterligare ett viktigt mål med projektet. Detta är att kunna följa utvecklingen inom länder men också att kunna jämföra trender mellan olika länder och regioner.

Läs mer om undersökningen på CAN
Länk till ESPAD

Liknande forskningsinlägg

Nya rapporter!

6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Föräldrar i missbruks och beroendevård

11 december, 2014

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

14 november, 2014

– Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre…


Preventing underage alcohol drinking through working with parents

16 april, 2014

An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in…