Liknande artiklar

Artikel om Klippankooperativen i Vårt Göteborg

24 november, 2015

Klippankooperativen är arbetskooperativ med plats för människor som har förvärvade eller traumatiska hjärnskador och som inte är eftertraktade på arbetsmarknaden, men som är friska nog att utföra ett anpassat…


Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

16 oktober, 2014

Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar…


Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

25 september, 2014

I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som…


Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

12 september, 2014

Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för…


Idékom- ett råd för samverkan

2 april, 2014

I mars 2010 bildades ett samverkansråd som heter Idékom i Göteborg. Rådet tar upp frågor som är gemensamma för sektorn social ekonomi och Göteborgs stad….