Förebyggande antidopingutbildning

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg

Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs Stad.

Kursen vänder sig främst till dig som faller under benämningen ”nyckelperson” vilket omfattar: ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, tränings-ansvariga, antidopingansvariga samt regelbunden återkommande[1] personal som arbetar i gymmet (PT etc.) och receptionen. Utöver det är givetvis personal med gymanknytning under 20 h/vecka och/eller instruktörer mer än välkomna att delta om intresse finns.

Kursen kommer bland annat ge er följande grundläggande kunskaper:

Dopingens skadeverkning på individ- och samhällsnivå. Med ökad förståelse kring AAS (vad det är, hur en kur går till, dosering och dess biverkningar etc.) kommer ni som arbetar i en gym-relaterad miljö bli mer trygga i er arbetsroll.
Grundläggande insikt i träningslära, vad behöver vår kropp vid träning, vanlig kost kontra kosttillskott, kostrekommendationer med mera.
Närmare koll på de två regelverken; Dopningslagen och Riksidrottsförbundets reglemente. Vad skiljer dem åt, när tillämpas vilket regelverk, vad är det som förbjuds och hur går kontrollerna till?
Grundläggande utbildning i hur man kan hantera en löpande kundkontakt med anläggningens medlemmar vilket hjälper er att skapa förtroende både i er arbetsroll och få tillit från era besökare.
Vid eventuella frågor kring utbildningen var vänlig och kontakta:

 

Diplom erhålls vid fullständig närvaro samt godkänt kunskapstest. Anmäl dig till jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se senast den 2018-10-03 Uppge ev. allergier samt specialkost. Utbildningen är kostnadsfri. OBS! Vid avhopp efter 2018-10-08 debiteras utbildnings­kostnaden på 1000 kr.

 

Arbetar du ej i Göteborg kan du mejla ditt intresse för utbildningen, till en kostnad på 500kr per person.

Kristinedals träningscenter ligger på Byfogdegatan 4. Parkeringsplats finns, dock måste du fråga efter parkeringstillstånd när du anmäler dig.

[1] Personal som jobbar minst 20 h/vecka eller mer oavsett anställning.

Liknande nyheter

Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik?…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Ny rapport: Cannabis – den vanligaste drogen bland unga

11 september, 2018

Välkommen till en halvdags uppdatering om cannabisläget bland våra ungdomar. En ny rapport kommer att lämnas ut, Cannabis bland unga i Göteborg. Det är en…