Kompetensutveckling om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Publicerad den

Hand som håller en penna och skriver på ett block

Höj din kunskap om våld i nära relationer! I vår erbjuder Dialoga såväl utbildningar som föreläsningar inom området.

4 mars anordnar Dialoga föreläsningen Hedersrelaterat våld och förtryck – hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Läs mer och anmäl dig här>>>

2 april kan du gå på föreläsningen Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Läs mer och anmäl dig här>>>

4 april är det en halvdagsutbildning, Våld mot personer med funktionsnedsättning. Läs mer och anmäl dig här>>>

Det finns också platser kvar på utbildningen Unga och partnervåld 8 maj. Läs mer och anmäl dig här>>>