Stöd till brottsutsatta

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Kompetenscentrum om stöd till brottsutsatta (KBU) har bred kompetens på området. Vi kan besöka exempelvis ert APT och föreläsa inom olika frågor, som till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete. Vi anordnar också föreläsningar, seminarier och konferenser.

Vi kan anpassa utbildningen utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

 

Liknande konsultation

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld

28 april, 2014

Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner konsultation i frågor som rör barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation.