Att tala om motstånd – tre artiklar på svenska av Allan Wade
Publicerad den

”Att tala om motstånd” är ett dokument med tre vetenskapliga artiklar av den kanadensiska forskaren och familjeterapeuten Allan Wade. Hans…


Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan
Publicerad den

  Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet…


Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år
Publicerad den

Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och…


Föräldrar i missbruks och beroendevård
Publicerad den

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom…


Människan bakom uniformen – en kriminologisk analys av ett lokalt förtroendeskapande arbete
Publicerad den

Rickard Silvas rapport om Människan bakom uniformen är gjord på uppdrag av Ung & Trygg och stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.