Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer.

Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de tre våldsbejakande miljöer som definierats av Säkerhetspolisen som hot mot demokratin; våldsbejakande islamistisk extremistism, våldsbejakande autonom miljö samt våldsbejakande vit makt-miljö. 

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om arbetet mot den våldsbejakande vit makt-miljön.

Hur arbetar ni med att förebygga att personer inte attraheras av våldsbejakande vit makt-miljöer?

  • Samordnarna utbildar om vit makt. Vit makt finns med som en del i det utbildningspaket som vi erbjuder till exempelvis skolpersonal, personal inom fritidssektorn och socialtjänsten. Kunskaperna ger ökad medvetenhet bland de som möter unga och andra i riskzonen.
  • Vi samarbetar med medarbetare i kranskommuner till Göteborg.
  • Social resursförvaltning har jobbat med att införa Toleransprojektet som pilotarbete på tre skolor i Göteborg, för att se hur modellen kan användas i staden. Toleransprojektet kom till i Kungälv efter mordet på John Hron. Målet är att eleverna ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen och på så vis skapa en motkraft till destruktiva alternativ. En utvärdering av GR/FoU i Väst av pilotarbetet är färdig inom kort.

Viktigt i sammanhanget är även breda och demokratistärkande åtgärder. Mänskliga rättigheter ska genomsyra arbetet för alla medarbetare i Göteborgs Stad: Om mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Har den våldsbejakande vit makt-miljön ökat sin aktivitet?

Ja, information från Säkerhetspolisen och även från exempelvis Expo som räknar antalet aktiviteter (spridning av flygblad och klistermärken exempelvis) visar på det. Det samma gäller aktiviteten på internet. Under hösten 2017 kommer Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism ta fram en ny lägesbild för Göteborg, som kommer ligga till grund för Göteborgs Stads förebyggande åtgärder.

Finns det avhopparverksamhet i Göteborg för den som vill lämna en våldsbejakande vit makt-miljö?

Nej, inte liknande Exit/Fryshuset som fokuserar på enbart vit makt. Det finns viss samverkan med en aktör från civilsamhället på rekommendation av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Varför finns inte avhopparverksamhet för vit makt?

Det pågår ett arbete i staden med att utveckla arbetet med avhopp generellt, oavsett om du vill lämna en kriminell gruppering eller vit makt-miljö. Det är inte säkert att bästa lösningen är att bygga upp en verksamhet enbart för den som vill lämna vit makt. En del personer rör sig mellan miljöerna. Att lämna är ofta en lång och svår process.

Så vart kan den som vill lämna en vit makt-miljö vända sig?

Kontakta socialtjänsten på 031-365 00 00. Fler kontaktuppgifter.

Hur många samtal om oro har ni tagit emot till samordningsfunktionen?

De samtal samordnarna fått som rört våldsbejakande vit makt-miljöer har handlat om propagandaspridning, inte om oro för enskilda personer. De samtalen som rört oro personer har handlat om våldsbejakande islamistisk extremism. Totalt har samordnarna hanterat drygt hundra samtal sedan starten för samordningsuppdraget i mars 2015.

Vart kan anhöriga eller andra som är oroliga vända sig?

Du som är orolig kan kontakta socialtjänsten i din stadsdel på 031-365 00 00. På goteborg.se finns fler kontaktuppgifter. Du kan också ringa Rädda Barnens orostelefon på telefon 020-100 200. I ett akut läge kan du ringa   112.

Liknande nyheter

Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…