God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

Publicerad den

Fältarbetare på stan. Foto: Peter Svenson.

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga. Det visar den årliga kartläggning som Social resursförvaltning gjort.   

− Varje år frågar vi stadsdelsförvaltningarna hur många fältarbetare och fritidsassistenter som jobbar under sommarveckorna, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning. Vi frågar också om stadsdelarna ser behov av mer samverkan under någon period. Kartläggningen ger en indikation på hur beredskapen ser ut inför sommaren. 

Hjälps åt i stadsdelarna

− Antalet fältarbetare varierar mellan de olika stadsdelarna, vilket är helt naturligt, förklarar han. De med lägre bemanning bygger det på lägesbilder från tidigare år, där det varit lugnt.

Under sommaren delar stadsdelsförvaltningarna och polisen listor med bemanning över fältarbetare, för att lättare kunna hjälpas åt. Andra sätt att motverka social oro är sommarjobb och aktiviteter. Kartläggningen visar fördelningen av de sommarjobb som lottas ut från förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Flest sommarjobb, närmare 800 stycken, har gått till ungdomar som bor i stadsdelar med områden som polisen kallar särskilt utsatta. Genom det som kallas Sommarlovssatsningen finns också massvis med gratis aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren.

Fotbolls-VM och Gothia Cup påverkar

Precis som tidigare somrar finns några större händelser som kräver ökad beredskap. I år handlar det till exempel om fotbolls-VM i Ryssland, men också Gothia Cup som gör att många ungdomar samlas i centrala Göteborg. Vad gäller VM kommer flera matcher visas på storbildsskärmar.

− Det lockar unga ut på stan, säger Rickard Silva. I år kommer Kanaltorget inte längre vara en samlingsplats, eftersom det är en byggarbetsplats nu. Många unga kommer troligen vistas runt Brunnsparken, Stora teatern och Trädgårdsföreningen i stället.

Behov av mer samverkan vid vissa händelser och perioder

− Vad gäller behov av mer samverkan med till exempel polis, väktarbolag eller Social resursförvaltning lyfter stadsdelarna Andra Långdagen, Partille Cup och Gothia Cup som händelser där det kan behövas. Även första och sista veckan unders sommarlovet lyfts.

Första och sista veckorna är historiskt sett alltid lite mer oroliga för många unga, säger Rickard Silva. Därför finns fler fältarbetare ute just dessa veckor.

Om det skulle uppstå oroligheter har Social resursförvaltning ett särskilt ansvar att kunna mobilisera ungdomsarbetare till de platser där behoven är störst för stunden.

FAKTA: Om kartläggningen

Kartläggningen, som går under namnet Sommarkartläggningen genomförs varje år av Social resursförvaltning. Den fungerar som en del i arbetet med att motverka social oro under sommaren. Kartläggningen genomförs i form av enkät som skickas till stadsdelarna. Enkäten innehåller frågor om bemanning vad gäller fältarbetare och fritidspersonal, aktiviteter för barn och unga och om behov av samverkan under sommaren.

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…