Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism i ny skrift från SKL

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Sveriges kommuner och landsting fortsätter arbetet under 2017 med att ta fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Nu finns en skrift om arbetet i Göteborgs Stad.  

Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar. 

Om arbetet i Göteborg

Så här sammanfattas arbetet i Göteborg av SKL: ”Den aktuella lägesbilden i Göteborg visar att staden har haft flest krigsresenärer från Sverige till konfliktområden i Syrien och Irak. Förutom religiös extremism förekommer även aktiva högerextrema rörelser i staden och regionen. Problemet med att allt fler från Göteborgs stad anslöt sig till IS ledde till att två samordnartjänster tillsattes under 2015. Samordnarna ger kommunövergripande stöd och utbildning och bistår med expertkunskap inom området våldsbejakande extremism.

Många av de som rest för att ansluta sig till IS är skrivna i Angereds stadsdelsnämnd. Där bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Socialtjänsten arbetar förebyggande med utåtriktade aktiviteter, och med att ge direkt stöd till barn, unga och deras föräldrar.

Både på stadsövergripande nivå och i Angered läggs stor vikt vid samverkan med civila samhället, religiösa samfund och polismyndigheten. Göteborgs stad har även en nära samverkan med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.”

Liknande nyheter

Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

19 oktober, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning…


Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

27 september, 2017

Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer. Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de…


Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…