Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism i ny skrift från SKL

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Sveriges kommuner och landsting fortsätter arbetet under 2017 med att ta fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Nu finns en skrift om arbetet i Göteborgs Stad.  

Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar. 

Om arbetet i Göteborg

Så här sammanfattas arbetet i Göteborg av SKL: ”Den aktuella lägesbilden i Göteborg visar att staden har haft flest krigsresenärer från Sverige till konfliktområden i Syrien och Irak. Förutom religiös extremism förekommer även aktiva högerextrema rörelser i staden och regionen. Problemet med att allt fler från Göteborgs stad anslöt sig till IS ledde till att två samordnartjänster tillsattes under 2015. Samordnarna ger kommunövergripande stöd och utbildning och bistår med expertkunskap inom området våldsbejakande extremism.

Många av de som rest för att ansluta sig till IS är skrivna i Angereds stadsdelsnämnd. Där bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Socialtjänsten arbetar förebyggande med utåtriktade aktiviteter, och med att ge direkt stöd till barn, unga och deras föräldrar.

Både på stadsövergripande nivå och i Angered läggs stor vikt vid samverkan med civila samhället, religiösa samfund och polismyndigheten. Göteborgs stad har även en nära samverkan med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.”

Liknande nyheter

Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…


Göteborgs Stads samordnare talade om likheter mellan våldsbejakande miljöer

12 april, 2017

Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism, Haisam A-Rahman, lyfte likheter mellan vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, under en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Dalarnas…


Nu kommer årsboken Säkerhetspolisen 2016

16 mars, 2017

Flera terroristdåd i Europa, en hårdnad politisk debatt och ett spänt säkerhetsläge i vår del av världen har präglat 2016 utifrån Säkerhetspolisens perspektiv. — Vi…


Så arbetar Göteborgs Stad med återvändare

13 mars, 2017

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar med personer som återvänt till Sverige efter att ha anslutit sig till våldsbejakande grupperingar, så kallade…